TGHYK'dan MESAJ

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu’ndan;

Türk Toraks Derneği (TTD) ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) tarafından ortaklaşa olarak 2000 yılında kurulan Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu  (TGHYK), Türkiye'de göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimini iyileştirmek, düzeyini yükseltmek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hale getirmek amacıyla Türkiye’de kurulan üçüncü yeterlik kuruludur. Tüm yeterlik kurullarında olduğu gibi TGHYK için de ana amaç; göğüs hastalıkları alanındaki sunulan sağlık hizmeti niteliğinin iyileştirilmesidir.

Bu amaçla TGHYK :

  1. Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimi veren kuruluşların eğitim ortamı, eğitici ve eğitim programı standartlarını belirleyerek; uzmanlık eğitiminin kalitesinin iyileşmesini ve bunu sağlayan merkezlere de beş yıllık süre için akreditasyon belgesi verilmesi ile belgelendirmeyi ve bu durumun özendirilmesini
  2. Türkiye’de uzman hekim olarak çalışmak için Sağlık Bakanlığı’ndan zorunlu olarak alınması gereken lisans belgesinin (uzmanlık diploması) dışında, gönüllü olarak belgelendirilmek isteyen uzman hekimlerin, belirlenen asgari eğitim standartlarında uzmanlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadığını değerlendirmeyi, bu özelliklere uyanları yeterlik sınavlarına almayı, başarılı olanlara yeterlik belgesi vermeyi ve yeterlik belgesi verdiği hekimlerin yeterliklerini belirli aralarla değerlendirmeyi (yeniden belgelendirme) hedeflemektedir.

2001 yılında göğüs hastalıkları çekirdek müfredatı hazırlanmış, göğüs hastalıkları alanındaki olması gereken girişim sayıları ve ilk asistan karnesi oluşturulmuş ve 2002 yılında da yeterlik sınavlarına başlanmıştır. Teorik ve Pratik bölümleri olan sınavlar her yıl sürdürülmüştür. Gerek ulusal gereksinimler, gerekse HERMES ve diğer uluslararası standartlar dikkate alınarak Nisan 2007’de, Göğüs hastalıkları uzmanlarının hakkında bilgi sahibi olmaları gereken tüm konu başlıklarının listesi ve uzmanlık eğitiminin tamamlanmasıyla elde edilmiş olması gereken yetkinlik listesi ve düzeyleri tanımlanmıştır. Nisan 2009’da da bu konu başlıklarının ve günlük klinik pratik için gereken diğer niteliklerin nasıl öğrenilmesi, öğretilmesi ve değerlendirmesini kapsayan “UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI” oluşturulmuştur. Eğitim kurumlarındaki araştırma görevlilerinin Yeterliklerinin belirlenmesi amacı ile 2012 yılında Asistan Ara Gelişim Sınavları başlatılmış ve sonraki yıllarda da sürdürülmüştür. Uzmanlık Eğitimi modüllerini kapsayan kitaplar hazırlanarak uzmanlık öğrencilerinin kullanımına web üzerinden sunulmuştur. 2014 yılında ilk akreditasyon ziyaretleri gerçekleştirilerek 5 merkez ve 2015 başında da bir merkez 5 yıllığına akredite olmuştur. 2015 yılında ilk verilen yeterlik belgelerinin resertifikasyonu da başlatılmıştır.

Ülkemizde TGHYK Yürütme Kurulları ve Komisyonları ile başlatılan sıralanmış bu çalışmaların sürmesi çok önemlidir. Tüm göğüs hastalıkları uzmanlarının ve eğitim merkezlerinin uzmanlık eğitiminin evrensel standardizasyonunu verilecek çeşitli belgelendirmelerle sağlanmış olması göğüs hastalıkları alanındaki sağlık hizmeti niteliğinin de iyileştirilmesi amacına ulaştıracaktır.Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 25 Ekim 2017’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış, rapor ve tespit tutanağı TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. Sonuç ve karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz. 

Saygılarımızla
TGHYK Akreditasyon Komitesi


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 27 Nisan 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 Ekim 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve 7 Mart 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı gerçekleştirilen ziyaret sonucunda akredite olmuşlar ve TTD 20. Yıllık Kongresinde (7 Nisan 2017 tarihinde) akreditasyon belgeleri kendilerine verilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan her üç merkezi de kutluyor, başarılar diliyoruz.  

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 7. Mart 2017’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmıştır Karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin Ceyhan ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komitesi TGHYK Yürütme Kurulu

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu 2017 Yılı Yeterlik (BOARD) sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.Teorik sınav tarihi 27 Mayıs 2017 (saat:10.00) pratik sınav tarihi 28 Mayıs 2017, sınava son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017 olarak belirlenmiştir. Pratik sınav saati ayrıca duyurulacaktır.


TGHYK asistan gelişim sınavı 01.12.2016 tarihinde 26 merkezde 100 asistanın katılımı ile gerçekleştirilmiştirUlaşmak için tıklayınız.
 
LookUs & OnlineMakale