TARİHÇE

TARİHÇE

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU TARİHÇESİ

"Yeterlik Kurulu - Board" , gelişmiş ülkelerde, uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve sürekli eğitimin sağlanması amacı ile oluşturulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

1994

1994 yılında Türk Tabipleri Birliğine (TTB) bağlı bir kuruluş olarak "Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu" (UDKK) kuruldu. Bu kurul aynı yıl Avrupa Tıp Uzmanları Birliğine (UEMS) assosiye üye oldu. UDKK'nın hazırladığı Yeterlik Kurulları yönergesi doğrultusunda dernekler yeterlik kurullarını oluşturmaya başladı.
1998

Bu süreçte Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu hazırlıkları 1998 yılında başladı. Bu yıl Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) yönetim kurullarınca seçilen aşağıda isimleri belirtilen 4 er kişiden oluşan 8 kişilik bir komisyon "Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu - Board" yönergesi üzerinde çalışmalara başladı:
 • Prof. Dr. Tuğrul ÇAVDAR
 • Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR
 • Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
 • Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
 • Prof. Dr. Müzeyyen ERK
 • Prof. Dr. Mustafa YAMAN
 • Prof. Dr. Nurhayat YILDIRIM
 • Doç. Dr. Veysel YILMAZ
1999

Hazırlanan taslak 1999 yılında Toraks Derneği ve TÜSAD genel kurullarında ayrı ayrı tartışıldı, son şekli verildi, oylandı ve kabul edildi.
2000

Yönerge hükümlerine uygun olarak 2000 yılı haziranında,Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi sırasında genel kurul tarafından aşağıda isimleri yazılan "Geçici Board Yürütme Kurulu belirlendi:

 • Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR (Geçici Başkan)
 • Prof. Dr. Mustafa YAMAN (Geçici Sekreter)
 • Prof. Dr. Tuğrul ÇAVDAR
 • Prof. Dr. Müzeyyen ERK
 • Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
 • Prof. Dr. Nurhayat YILDIRIM
 • Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
 • Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ
 • Doç. Dr. Veysel YILMAZ
 • Uz. Dr. Kunter PERİM
 • Doç. Dr. Reha BARAN
2001

Yeterlik Kurulu Geçici Yürütme Kurulu, yönergenin "özel durumlar 3.13 maddesi uyarınca , o tarihte eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent, Şef ve Şef Yardımcılarına yeterlik (Board) sertifikası verilmesi " kuralına uygun olarak çalışmalarını yürüttü, konuyu ülke çapında duyurdu ve 30 Mayıs 2001 de, Toraks Derneği 4. yıllık kongresi sırasında, gerekli belgelerle başvurularını yapan meslektaşlarımıza belgeleri verildi.

Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi'nde Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik (Board) belgesi almış olan üyelerle yapılan birinci genel kurul sırasında, geçici yürütme kurulunun görevi sonlandırıldı ve kapalı oy, açık tasnif yöntemiyle yapılan seçim sonrasında yeterlik kurulunda 2 yıl süre ile görev yapacak birinci dönem (2001-2003) kalıcı organları seçildi: Bu organlar ve görevlendirilen üye listesi aşağıda belirtilmiştir.

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu (2001 - 2003)
Başkan: Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Müzeyyen ERK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
Muhasip: Doç. Dr. Bahar KURT
Üyeler: Doç. Dr. Sadık ARDIÇ
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ
Şef. Dr. Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU
Prof. Dr. Feyza ERKAN
Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Prof. Dr. Veysel YILMAZ

Denetleme ve Danışma Kurulu

Doç. Dr. Haluk ÇALIŞIR
Prof. Dr. Numan EKİM
Doç. Dr. Turan KARAGÖZ

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu
Prof. Dr. Atilla AKKOÇLU
Prof. Dr. Mustafa ARTVİNLİ
Doç. Dr. Reha BARAN
Prof. Dr. Ertürk ERDİNÇ
Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
Doç. Dr. Rifat ÖZACAR
Prof. Dr. Sema UMUT
Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Doç. Dr. Veysel YILMAZ

Sınav Komisyonu
Doç. Dr. Sadık ARDIÇ
Prof. Dr. Orhan ARSEVEN
Doç. Dr. Nermin ÇAPAN
Prof. Dr. Turgay ÇELİKEL
Prof. Dr. Mustafa ÖZESMİ
Prof. Dr. Sevgi SARYAL
Doç. Dr. Atilla SAYGI
Prof. Dr. Eyup Sabri UÇAN
Prof. Dr. Nurhayat YILDIRIM

Yürütme Kurulu ve komisyonların yazışmalarında kullanacağı zarf, dosya kağıdı gibi kırtasiye malzemelerinde kullanılacak logo belirlendi. Yürütme Kurulu ve komisyonların çalışmalarının yürütülmesinde Toraks Derneği genel merkez ofisinin, sekreterinin ve diğer olanaklarının kullanılmasına, Türk Göğüs Hastalıkları Yürütme Kurulu bütçesinin her iki derneğin katkıları ile oluşturulmasına karar verildi.

2002

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen ilk Board sınavı 15 Nisan 2002 tarihinde Antalya'da yapıldı. Birinci teorik sınavın pratik bölümü 21 Aralık 2002 tarihinde İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı beceri laboratuarlarında gerçekleştirildi. Pratik sınavda "OSCE" tipi, becerinin teorik değerlendirilmesi yanında değişik radyolojik değerlendirmeler, maket üzerinde entübasyon, fiberoptik bronkoskopi ve temel mikroskopik değerlendirmeler sınanmıştır. Her iki sınavda da başarılı olan adaylara Board Sertifikaları verildi.
2003

İkinci Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Olağan Genel Kurulu 24 Nisan 2003 tarihinde board belgesine sahip olan 105 hekimin katılımları ile gerçekleşmiştir. Genel Kurul'da Yeterlik Kurulu'nun yeni dönem organları seçilmiştir. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu (2003 - 2005)
Başkan: Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Müzeyyen ERK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
Muhasip: Doç. Dr. Yurdanur ERDOĞAN
Üyeler: Doç. Dr. Sadık ARDIÇ
Prof. Dr. Orhan ARSEVEN
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ
Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
Şef. Dr. Ayşe ÖZSÖZ
Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Doç. Dr. Veysel YILMAZ

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu

Başkan: Dr. Müzeyyen ERK
Sekreter: Dr. Reha BARAN
Dr. Veysel YILMAZ
Dr. Ali KOCABAŞ
Dr. Can ÖZTÜRK
Dr. Ertürk ERDİNÇ
Dr. Rıfat ÖZACAR
Dr. Muzaffer METİNTAŞ
Dr. Tevfik ÖZLÜ

Sınav Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Orhan ARSEVEN
Sekreter: Prof. Dr. Sevgi Saryal
Doç. Dr. Filiz KOŞAR
Prof. Dr. Toros SELÇUK
Doç. Dr. Belgin SAMURKAŞOĞLU
Doç. Dr. Sadık ARDIÇ
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ
Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
Doç. Dr. Hüseyin HALİLÇOLAR

Denetleme ve Danışma Kurulu
Üyeler: Prof. Dr. Numan EKİM
Doç. Dr. Haluk C. ÇALIŞIR
Doç. Dr. Turan KARAGÖZ

Genel Kurul'da önerilen tüzük değişiklikleri oy birliği ile kabul edilmiştir. Tüzükte yapılacak değişiklikler aşağıdadır:

 • Üst üste iki kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu, Sınav Komisyonu, Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu üyesinin üyeliği düşer.
 • Sınav Komisyonunun görev süresi iki yıldır.
 • Dernekler tarafından Yürütme Kurulu ve Komisyonlara atanan üyeler Yeterlik Yürütme Kurulu onayı olmaksızın dernekler tarafından görevden alınamaz.
 • Dernekler tarafından Yürütme Kurulu ve Komisyonlara atanan üyelerin kendi isteği ve Yeterlik Yürütme Kurulu onayı ile ayrılması durumunda dernekler aynı pozisyona tekrar yeni bir üye atar.

İkinci Board sınavının teorik bölümü 24 Nisan 2003 tarihinde Antalya'da, pratik sınav ise 27 Nisan 2003 de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı beceri laboratuarlarında yapıldı.
Yeni uzmanlık tüzüğü için Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan "Çekirdek Müfredat Programı" Sağlık Bakanlığı'na verildi.

2004

Üçüncü Board sınavının teorik bölümü 29 Nisan 2004 tarihinde Yeterlik Kurulu Antalya'da, pratik sınav ise 2 Mayıs 2004 de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı beceri laboratuarlarında yapıldı.
2005 - 2010

Türkiye’de değişik uzmanlık alanlarında bulunan yeterlik kurullarının bir üst organı olan TTB UDEK-Ulusal Yeterlik Kurulunun (UYEK) 2005 yılında yeterlik kurullarının ana işlevini sınav yapmaktan önce eğitim kurumlarını akredite etmek şeklinde özetlenebilecek bir strateji değişikliği yapması ve ayni yıllarda Avrupada Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminin Uyumlulaştırması amacıyla ERS-Okulu bünyesinde HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists) yapılanmasının oluşturulması, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulunun yeni bir açılım yapmasını zorunlu kılmıştır.

2005 yılında seçilen Yeterlik Kurulu YürütmeKurulu, yukarıda belirtilen gelişmeler üzerine yeni bir stratejik eylem planı hazırlamıştır. Bu plana göre, uzmanlık eğitiminde işlenecek konuların listesinin hazırlanması, bu konularla ilgili yetkinlik tanımlamasının yapılması ve ülkemiz gereksinimleri ve standartları ile çağdaş standartlara uygun yeni bir uzmanlık eğitim programı hazırlanması, daha sonra da belirlenen standartlara uygun eğitim kurumlarının akredite edilmesi hedeflenmiştir. Temmuz 2005’de ülkemizde uzmanlık eğitiminin durumu ve mevcut sorunları belirlemek amacıyla, gögüs hastalıkları uzmanlık eğitimi veren kurumlara yönelik bir anket çalışması yapılmış ve bu çalışma eğitim görmekte olan uzmanlık öğrencilerini de kapsayacak şekilde Şubat 2009’da tekrarlanmıştır. Bu anket çalışmaları, eğitim ortamı, eğitici sayısı ve nitelikleri, eğitim programı ve değerlendirme yöntemleri açısından uzmanlık eğitimi veren kurumlar arasında büyük farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. Gerek ulusal gereksinimler, gerekse HERMES ve diğer uluslararası standartlar dikkate alınarak Nisan 2007’de, Göğüs hastalıkları uzmanlarının hakkında bilgi sahibi olmaları gereken tüm konu başlıklarının listesi ve uzmanlık eğitiminin tamamlanmasıyla elde edilmiş olması gereken yetkinlik listesi ve düzeyleri tanımlanmıştır. Nisan 2009’da da bu konu başlıklarının ve günlük klinik pratik için gereken diğer niteliklerin nasıl öğrenilmesi, öğretilmesi ve değerlendirmesini de kapsayan “UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI” oluşturulmuştur.

Yeterlik Kurulunca önerilen bu uzmanlık eğitim programı, uzmanlık öğrencilerinin beş yıllık uzmanlık eğitiminde edinmeleri gereken temel çekirdek yetkinlikleri klinik pratik içinde uygulanacak ve öğrenilecek modüller şeklinde yapılandırmıştır. Her bir modül uzmanlık eğitiminin içeriğini oluşturan alan/konularda kazanılması beklenen yetkinlikler için gereken bilgi, beceri, tutum hedeflerini tanımlamaktadır. Göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi veren her kurumun, kendi özelliklerine uygun, fakat yeterlik kurulunca önerilen öğrenme içeriğini kapsayan, her bir moduldeki bilgi, beceri ve tutum hedeflerine ulaşmayı hedefleyen ve en az uygulama sayılarınının yapılmasını sağlayan, kurumsal eğitim proğramlarını oluşturmaları gerekmektedir. Kurumların, kendi kurumsal eğitim programlarını oluştururken, yeterlik kurulunca hazırlanan bu eğitim programı bir çerçeve program işlevi görecektir.

2009 yılında seçilen Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu ise bir yandan bu programın Uzmanlık Eğitimi veren birimlerde hayata geçirilmesi için gayret sarfederken bir yandan da Resertifikasyon ve Akreditasyon çalışmalarına ivme kazandırılmaya çalışılmıştır.
2011

2011 yılında seçilen yürütme kurulu uzmanlık eğitim programının eğitim kurumlarında hayata geçirilmesi, işbirliğinin sağlanması, girişimlerde bulunulması kararı alınmıştır.

Eğitim kurumlarındaki araştırma görevlilerinin Yeterliklerinin belirlenmesi amacı ile sınavlaının yapılması için girişimlerde bulunulmuştur.

Soru bankası oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Akreditasyon kurulunun aktif hale getirilmesi için karar alınmıştır.

2013

2013 Yılında Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresinde yapılan genel kurulda seçilen Yürütme Kurulu Üyeleri 26.04.2013’de ilk toplantısını yaparak görev paylaşımını gerçekleştirdi. Tüzüğe uygun olarak diğer komisyonların oluşturulması için gerekli işlemler başlatılıp, Akreditasyon Komisyonu, Yeterlik Sınav Komisyonu ve Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu üyeleri belirlendi.

2013 European Respiratory Society (ERS) Kongresinde Avrupa Board Komisyonuna Türkiye’deki Göğüs Hastalıkları Eğitimi konusunda bilgi verildi.

Sınav Komisyonu 5 Aralık 2013 tarihinde 2. Asistan Gelişim Sınavı’nı gerçekleştirdi. Komisyon ayrıca Asistan Gelişim Sınav yönergesini hazırlayarak web sayfasından duyurdu.

2014

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresinde bir kurs, bir panel ve 3 sabah oturumu ile TGHYK etkinlikleri, görevleri ve Yeterlik Sınavı soruları aktarılmak istendi.

Akreditasyon Komisyonu, bir yıl içinde üçü TGHYK Yürütme Kurulu ile ortak olan beş toplantı gerçekleştirdi. Hemen ikinci toplantı sonrasında, önceki dönemde yaptığı anketlere cevap vermiş klinikleri, dosyalarını hazırlayıp akredite olmak üzere başvuruya davet etti. Göğüs Hastalıkları Eğitimini, TGHYK Akreditasyon Raporuna uygun olarak yaptığını belirterek, hazırladıkları dosya ile gösteren kliniklerin gerekli işlemleri yerine getirilip, TTB UDEK ile birlikte ziyaretleri gerçekleştirildi ve durum yerinde değerlendirildi. Raporları hazırlandı.

2014 yılında beş yıllığına akredite olan beş merkez, ziyaret tarihleri ile aşağıda sunulmuştur. Akredite olan Merkezler;

7 Mart 2014 tarihinde İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

20 Mart 2014 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

9 Nisan 2014 tarihinde Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

16 Nisan 2014 tarihinde Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

24 Nisan 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Solunum 2014, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresinde TGHYK Yeterlik (BOARD) teorik ve pratik sınavı yapıldı. Asistan Gelişim Sınavı ile ilgili bilgilendirme oturumu gerçekleştirildi.

11. Aralık 2014 tarihinde 3. Asistan Gelişim Sınavı yapıldı.

2015

11 Mart 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Akreditasyon ziyareti gerçekleştirilerek akredite oldu.

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresinde TGHYK Yeterlik (BOARD) teorik ve pratik sınavı yapıldı.

TGHYK Yeterlik BOARD Belgeli olup belgelerinin süresi dolan 19 kişinin, TGHYK Resertifikasyon Komisyonu tarafından belgeleri incelenip TGHYK Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek 8.10.2015 tarihinde TGHYK Yeterlik BOARD Belgeleri 10 yıl süre ile resertifiye edilmiştir.

Bu yıl gerçekleşecek olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015 ‘te TGHYK, Genel Kurulu ile yeniden Yürütme Kurulu ve alt komisyon seçimleri yinelenecek.

2013-2015 Yılı Kurullar

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Filiz Koşar
Genel Sekreter: Bilun Gemicioğlu
TTD Temsilcisi: Arzu Yorgancıoğlu
TÜSAD Temsilcisi: Mecit Süerdem
Üyeler: Arzu Mirici
  Pınar Çelik
  Akın Kaya
  Zeynep Ayfer Aytemur
  Armağan Hazar
  Aydın Yılmaz

AKREDİTASYON KURULU ASİL ÜYELER  

Atilla Akkoçlu
Benan Çağlayan
Pınar Çelik
Bilun Gemicioğlu
Oğuz Köktürk
Bahar Kurt
Arzu Mirici
Dilşad Mungan
Abdullah Sayıner

AKREDİTASYON KURULU YEDEK ÜYELER  

Ali Nihat Annakkaya
Meftun Ünsal


EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Filiz Koşar
Yurdanur Erdoğan
Ayşe Özsöz
Dilek Ernam
Ergun Tozkoparan
Dilşad Mungan
Tuncay Göksel
Ali Nihat Anakkaya
Ebru Çakır

Yeterlik SINAV KOMİSYONU

Metin Akgün (Başkan)
İlknur Başyiğit (Sekreter)
Serir Aktoğu Özkan
Candan Öğüş
İpek Özmen
Deniz Köksal
Gürsel Çok
Seyfettin Gümüş

TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİSİ

Filiz Koşar (Asil Üye)
Akın Kaya (Yedek Üye)

AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİSİ
Elif Şen

TGHYK WEB KOMİSYONU

Asil Üyeler
Aydın Yılmaz
Armağan Hazar
Akın Kaya

Yedek Üyeler
Zeynep Pınar Önen
Murat Yalçınsoy

2016

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresinde iki sabah oturumu ile TGHYK asistan sınavı soru ornekleriyle Astım-KOAH güncellemesi ve Akciğer ve Plevra Maligniteleri güncellemesi aktarıldı.

Akreditasyon Komisyonu, bir yıl içinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında, önceki dönemde yaptığı anketlere cevap vermiş klinikleri, dosyalarını hazırlayıp akredite olmak üzere başvuruya davet etti. Göğüs Hastalıkları Eğitimini, TGHYK Akreditasyon Raporuna uygun olarak yaptığını belirterek, hazırladıkları dosya ile gösteren kliniklerin gerekli işlemleri yerine getirilip, TTB UDEK ile birlikte ziyaretleri gerçekleştirildi ve durum yerinde değerlendirildi. Raporları hazırlandı. 

2016 yılında beş yıllığına akredite olan iki merkez, ziyaret tarihleri ile aşağıda sunulmuştur.
Akredite olan merkezler;
27 Nisan 2016 - TC SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
7 Ekim 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu yeterlik teorik sınavı 28 Mayıs 2016 tarihinde İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD’da yapıldı. Pratik sınavı da 29 Mayıs 2016 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Tıp Eğitimi AD’da gerçekleştirildi.
15-19 Ekim 2016 tarihinde Çeşme’de yapılan 38. Solunum Kongresinde düzenlenen TGHYK oturumunda TGHYK asistan eğitimi: sorunlar, çözüm önerileri tartışıldı. 

1 Aralık 2016 Perşembe günü 15:05-16:45 saatleri arasında eşzamanlı 24 merkezde toplam 100 asistanın katılımı ile asistan gelişim sınavı gerçekleştirildi.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 25 Ekim 2017’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış, rapor ve tespit tutanağı TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. Sonuç ve karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz. 

Saygılarımızla
TGHYK Akreditasyon Komitesi


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 27 Nisan 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 Ekim 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve 7 Mart 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı gerçekleştirilen ziyaret sonucunda akredite olmuşlar ve TTD 20. Yıllık Kongresinde (7 Nisan 2017 tarihinde) akreditasyon belgeleri kendilerine verilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan her üç merkezi de kutluyor, başarılar diliyoruz.  

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 7. Mart 2017’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmıştır Karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin Ceyhan ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komitesi TGHYK Yürütme Kurulu

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu 2017 Yılı Yeterlik (BOARD) sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.Teorik sınav tarihi 27 Mayıs 2017 (saat:10.00) pratik sınav tarihi 28 Mayıs 2017, sınava son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017 olarak belirlenmiştir. Pratik sınav saati ayrıca duyurulacaktır.


TGHYK asistan gelişim sınavı 01.12.2016 tarihinde 26 merkezde 100 asistanın katılımı ile gerçekleştirilmiştirUlaşmak için tıklayınız.
 
LookUs & OnlineMakale