TGHYK KİTABI

TGHYK KİTABI

     

Eozinofilik Akciğer Hastalıkları

Göğüs Hastalıklarında Evde Sağlık Hizmet Sunumu

Pulmoner Amiloidosis
     

Pulmoner Egzersiz Fizyolojisi

Solunumsal Hastalıkların Önlenmesi

Uykuda Solunum Bozuklukları
     

Solunum Yetmezliği

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz

Astım
     

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Bronşektazi


Torasik Tümörler
     

Tüberküloz ve Tüberküloz Dışı Mikrobakteri Hastalıkları Hariç Solunum Yolu Enfeksiyonları

Tüberküloz

Pulmoner Hipertansiyon
     

Vaskülitler ve Diffüz Pulmoner Hemoraji

Pulmoner Arteriovenöz Komünikasyonlar (PAVK)

Mesleki ve çevresel hastalıklar
     

Sarkoidoz

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu

İdyopatik İnterstisyel Pnömoniler
     

Akciğer Transplantasyonu

Pulmoner Rehabilitasyon

Anaflaksi
     

Solunum Fonksiyon Testler

MODÜL 31: Belirti ve Bulgulara Göre Hasta Merkezli Yaklaşım

Radyasyona Bağlı Hastalık
     

Lenfanjioleiomyomatozis

İlaçlara Bağlı Diffüz Parenkimal Akciğer Hastalıkları

Plevra Hastalıkları
     

Pulmoner Alveoler Proteinozis

Göğüs Duvarı Hastalıkları

Genetik ve Gelişimsel Bozukluklar
     

Kistik Fibrozis

Mediasten Hastalıkları

Tütün Kontrolü
     

Palyatif Bakım

Solunum Hastalıklarında Psikolojik Faktörler ve Yaşam Kalitesi

Kriptojenik Organize Pnömoni ve BOOP
     

İnhalasyona Bağlı Akciğer Hasarı

Metastatik Tümörler

Göğüs Duvari ve Plevra Tümörleri
     

Soliter Pulmoner Nodül

Bronkoskopi

Deri Testleri
     

EpidemiyolojiGebelik ve solunumsal hastalıklar

Göğüs Cerrahisi
     

Görüntüleme Yöntemleri

Hipersensitivite Pnömonisi

Plevral Girişimler
     

Sistemik/Ekstrapulmoner Bozuklukların Plöro-pulmoner Belirtileri

Toplum Sağlığı Politikaları

Yoğun Bakım Üniteleri
     

Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Solunum Bulguları

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 25 Ekim 2017’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış, rapor ve tespit tutanağı TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. Sonuç ve karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz. 

Saygılarımızla
TGHYK Akreditasyon Komitesi


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 27 Nisan 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 Ekim 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve 7 Mart 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı gerçekleştirilen ziyaret sonucunda akredite olmuşlar ve TTD 20. Yıllık Kongresinde (7 Nisan 2017 tarihinde) akreditasyon belgeleri kendilerine verilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan her üç merkezi de kutluyor, başarılar diliyoruz.  

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 7. Mart 2017’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmıştır Karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin Ceyhan ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komitesi TGHYK Yürütme Kurulu

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu 2017 Yılı Yeterlik (BOARD) sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.Teorik sınav tarihi 27 Mayıs 2017 (saat:10.00) pratik sınav tarihi 28 Mayıs 2017, sınava son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017 olarak belirlenmiştir. Pratik sınav saati ayrıca duyurulacaktır.


TGHYK asistan gelişim sınavı 01.12.2016 tarihinde 26 merkezde 100 asistanın katılımı ile gerçekleştirilmiştirUlaşmak için tıklayınız.
 
LookUs & OnlineMakale