Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Gülhane Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına gerçekleştirilen ziyaret ile anabilim dalının 3. kez akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cantürk Taşçı ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nesrin Öcal nezdindeklinikte görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistan hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulunun TUKMOS çekirdek müfredat hazırlıkları konusunda düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısı 27 Mayıs 2024 tarihinde Türk Toraks Derneği Genel Merkezi (Ankara) konumunda yapılmıştır. Toplantı Dr. Bilun Gemicioğlu, Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Nesrin Öcal, Dr. Nurdan Köktürk, Dr. M. Şule Akçay, Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, Dr. Fuat Kalyoncu, Dr. Berna Akıncı Özyürek’in fiziki; Dr. İlknur Başyiğit, Dr. Muzaffer Onur Turan, Dr. Ülkü Aka Aktürk’ün çevrim içi katılımları ile gerçekleşti. Toplantıya TUKMOS Komisyonu üyesi Dr. Tevfik Özlü çevrim içi olarak katılmıştır.
Toplantıda Sağlık Bakanlığı, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından görüşe sunulan “Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredat Taslağı” kapsamında önerilen değişiklikler ve güncellemeler detaylıca incelenerek TUKMOS Çekirdek Eğitim Program taslağının her bir maddesinin detaylıca tartışılıp görüş ve öneriler kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan ortak görüş ve öneri raporunun TUKMOS’a bildirilmesine karar verilmiştir. Toplantı tutanağının tamamını Yürütme Kurulu Kararları sekmesinde bulabilirsiniz.
Toplantıya katılan ve katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

TUKMOS


Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu toplantısı 16 Mayıs 2024 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Dr. Bilun Gemicioğlu, Dr. Hayati Bilgiç, Dr. İlknur Başyiğit, Dr. Nesrin Öcal, Dr. Nurdan Köktürk, Dr. M. Şule Akçay, Dr. A. Emin Erbaycu, Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, Dr. Muzaffer Onur Turan, Dr. Berna Akıncı Özyürek, Dr. Ülkü Aka Aktürk’ün katılımları ile gerçekleşen toplantıda Sağlık Bakanlığı, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından görüşe sunulan “Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredat Taslağı” kapsamında önerilen değişiklikler ve güncellemeler incelenerek görüşler paylaşıldı. TUKMOS Çekirdek Eğitim Program taslağının her bir maddesinin detaylıca tartışılıp görüşlerin değerlendirilmesi ve önerilerin belirlenmesinin doğru olacağı konusunda hem fikir olundu. Bu bağlamda TGHYK Yürütme Kurulu ve mümkün olursa TUKMOS’tan bir yetkilinin katılımıyla yüz yüze yapılacak bir toplantının faydalı olacağı, tüm içeriğin detaylıca incelenerek ortaya çıkacak önerilerin belirlenmesini uygun görüldü. Toplantının 27.05.2024 tarihinde, Türk Toraks Derneği Genel Merkezi (Ankara) konumunda gerçekleşmesine karar verildi. Toplantı tutanağının tamamını Yürütme Kurulu Kararları sekmesinde bulabilirsiniz. Toplantıya katılan ve katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.


    Değerli Meslektaşlarımız,

    Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 03 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına gerçekleştirilen ziyaret ile anabilim dalının 3. kez akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu nezdinde, klinikte görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistan hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 15 Mart 2024 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına gerçekleştirilen ziyaret ile anabilim dalının akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.
    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güntülü Ak nezdinde, klinikte görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistan hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

TGHYK Yürütme KuruluDeğerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu toplantısı 19 Mart 2024 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Dr. Bilun Gemicioğlu, Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Nesrin Öcal, Dr. Fuat Kalyoncu, Dr. Nurdan Köktürk, Dr. M. Şule Akçay, Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, Dr. Muzaffer Onur Turan, Dr. Berna Akıncı Özyürek’in katılımları ile gerçekleşen toplantıda 2024 yılı için TGHYK Yeterlik ve Asistan Gelişim Sınavlarının tarihleri belirlendi. TGHYK Yeterlik Sınavının (BOARD) 19-20 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da yapılması uygun bulundu. TGHYK Asistan Gelişim Sınavının 15 Aralık 2024 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşmesi uygun bulundu. TGHYK Sınav Komisyonu bünyesindeki üye ve görev değişiklikleri görüşüldü. Sınav hazırlıkları ve soruların hazırlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı tutanağının tamamını Yürütme Kurulu Kararları sekmesinde bulabilirsiniz. Toplantıya katılan ve katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Asistan Gelişim Sınavı 17 Aralık 2023 Pazar günü 49 merkezden 470 asistanımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Özveri ile hizmet sunmaya devam ederken, kendi kişisel gelişimleri açısından öz değerlendirme fırsatı sunan ve eğitimleri konusunda motivasyonlarını artırmayı amaçlayan bu sınava katılan tüm asistanlarımıza ve katılımı destekleyen kurum eğitim sorumlularımıza çok teşekkür ederiz. Sınav hakkında ayrıntılı rapora web sitemizin Sınavlar sekmesinden (https://www.tghyk.org/?p=AGS_Rapor) ulaşabileceğinizi hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla

TGHYK YK


     Değerli Meslektaşlarımız,

     Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 26 Ekim 2023 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına gerçekleştirilen ziyaret ile anabilim dalının akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

     Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çilli ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nurgül Bozkurt nezdindeklinikte görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistan hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

TGHYK Yürütme Kurulu


     Değerli Meslektaşlarımız,

     Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 12 Ekim 2023 tarihinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına gerçekleştirilen ziyaret ile anabilim dalının akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

     Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pınar Yıldız ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ege Güleç Balbay nezdindeklinikte görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistan hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

TGHYK Yürütme Kurulu


       Değerli Meslektaşlarımız,

       Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2023 yılı Yeterlik (BOARD) Sınavı 07-08 Ekim 2023 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapılmıştır. TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri M. Sezai Taşbakan (Başkan), Nilgün Yılmaz Demirci (Sekreter), Ali Nihat Anakkaya, Ege Güleç Balbay, Berna Akıncı Özyürek, Serap Argun Barış, Şermin Börekçi ve TGHYK Yürütme Kurulu üyesi Hayati Bilgiç gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. TGHYK Sınav Komisyonuna ve ev sahibi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalına gayret,  emekleri ve destekleri için çok teşekkür eder, TGHYK Yeterlik belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.
       Saygılarımızla

       TGHYK Yürütme Kurulu

YETERLİK (BOARD) Belgesi Almaya Hak Kazananlar:

Deniz Doğan Mülazımoğlu

Veysi Açan

Ömer Selim Unat

Esman Sevil Akkurt

Hüseyin Kaya

Kerem Ensarioğlu

Muhammed Furkan Göktaş

Figen Öztürk Ergür

Ezgi Demirdöğen

Ceren Değirmenci

Ezgi Erdem TüreDeğerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 12 Haziran 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına gerçekleştirilen ziyaret sonucu anabilim dalının akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya nezdinde, klinikte görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistan hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 05 Haziran 2023 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğine gerçekleştirilen ziyaret sonucu kliniğin akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Aydın Yılmaz ve Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Pınar Ergün nezdinde, klinikte görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistan hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 20 Ocak 2023 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'na gerçekleştirilen ziyaret sonucu anabilim dalının akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

Trakya Üniversitesi Rektörü ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu nezdinde, anabilim dalında görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistan hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Uzmanlık eğitimimizi gözden geçirerek eğitim planlarımıza katkıda bulunmak amacı taşıyan Asistan gelişim Sınavı 25 Aralık 2022 Pazar günü 15.00-16.25 saatleri arasında eşzamanlı 47 merkezden toplam 408 asistanın katılımı ile gerçekleştirildi.
Emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
Sınav hakkında ayrıntılı rapora web sitemizin Sınavlar sekmesinden (https://www.tghyk.org/?p=AGS_Rapor) ulaşabileceğinizi hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla 

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2022 yılı YETERLİK (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapıldı. TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri M. Sezai Taşbakan (Başkan), Nilgün Yılmaz Demirci (Sekreter), Ali Nihat Anakkaya, Ahmet Emin Erbaycu, Ege Güleç Balbay, Berna Akıncı Özyürek, M. Onur Turan, Serap Argun Barış, Şermin Börekçi ve TGHYK Başkanı Bilun Gemicioğlu gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK YETERLİLİK (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni TGHYK Yeterlik belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Büyük bir emek ve özveri ile sınavı gerçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

 

YETERLİK (BOARD) Belgesi Almaya Hak Kazananlar:

Kübra Güngör

Osama Abuzaina

İclal Hocanlı

Ayşegül Gencer

Sümeyye Kodalak Cengiz

Nilüfer Yiğit

Tuğçe Şahin Özdemirel

Fatma Özbaki

 


28.08.2022 TGHYK Yürütme Kurulu Toplantısında yeni TUKMOS konusunda Klinik ve Girişimsel Yetkinlikler tartışılarak alınan kararlar TUKMOS Başkanlığına iletildi.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Yürütme Kurulu ve TGHYK Sınav Komisyonu, Yeterlik (Board) Sınavının 26-27 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’ da yapılmasına ve Asistan Gelişim Sınavının 25 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak yapılmasına karar vermiştir.

Konuyu sizlere duyurur, ayrıntılı başvuru bilgilerinin ayrıca iletileceğini bildirir, katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla

TGHYK Sınav Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) Yürütme Kurulu toplantısı 23.06.2022 tarihinde Türk Toraks Derneği Genel Merkezi-Ankara’da, 11.00-14.00 saatleri arasında yapılmıştır. Toplantı; Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, Prof. Dr. Hayati Bilgiç, Prof. Dr. İlknur Başyiğit, Doç. Dr. Nesrin Öcal, Prof. Dr. Oya İtil, Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Prof. Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Doç. Dr. Ülku Aka Aktürk, Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan, Doç. Dr. Berna Akıncı Özyürek’in katılımlarıyla gerçekleşti. Gündem maddeleri görüşülerek oylamaya sunuldu. TGHYK 2022-2024 dönemi görev komisyonları belirlendi. Yeni dönemde görev alan tüm üyelerimize başarılar dileriz.


Değerli Meslektaşlarımız,

23 Mayıs 2022 tarihinde SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gerçekleştirilen Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Akreditasyon Komisyonun ziyareti sonucu ilgili kurumun TGHYK tarafından akredite edilme koşullarını sağladığını sizlere duyurmaktan mutluluk duyarız, TGHYK Akreditasyon Komisyonu üyelerine içtenlikle teşekkür ederiz.

SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zuhal Karakurt nezdinde, Merkezde görevli görevli tüm değerli hocalarımızı, uzman ve asistanları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır. 

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir. 

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir:

 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan : Bilun GEMİCİOĞLU
Başkan Yardımcısı : İlknur BAŞYİĞİT
Genel Sekreteri : Nesrin ÖCAL
Önceki Başkan : Hayati BİLGİÇ
TTD Temsilcisi : Oya İTİL
TÜSAD Temsilcisi : Müşerref Şule AKÇAY
ASYOD Temsilcisi : Ahmet Emin ERBAYCU
Üyeler : Ali Fuat KALYONCU
  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU
  Berna AKINCI ÖZYÜREK
  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN
  Muzaffer Onur TURAN
  Ülkü AKA AKTÜRK
Akreditasyon Komisyonu Üyeleri: Ayşe Füsun TOPÇU
Oğuz KILINÇ
Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir.

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu üyeleri,

TGHYK Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel Salon 1'de yapılacaktır. TGHYK Yürütme Kurulu Üyelerinin ve Komisyonlarının görev süreleri dolmuş olup yeni dönem için Yürütme Kurulu Üyelerinin ve üç Akreditasyon Komisyonu Üyesinin seçimi bu genel kurulda yapılacaktır. Ayrıca yönerge değişiklikleri de görüşülecektir.

Genel kurula katılabilecek geçerli yeterlik veya resertifikasyon belgesine sahip meslektaşlarımızın listesi aşağıdaki linke eklenmiştir. 

Sizleri Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için hep birlikte ilerleyebileceğimiz TGHYK faaliyetlerinde aktif katılım sağlamak üzere Genel Kurula bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

TGHYK YK

Yeterlik Belgesine Sahip Meslektaşlarımızın Listesi için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 23 Aralık 2021 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu anabilim dalının yeniden akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

Beş yıllığına re-akredite olan merkezi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çok ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını tebrik eder, başarılı eğitimlerinin devamını dileriz.
Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Asistan Gelişim Sınavı 25 Aralık 2021 günü 40 merkezden 201 asistanımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Pandemi döneminde özveri ile hizmet sunmaya devam ederken, kendi kişisel gelişimleri açısından öz değerlendirme fırsatı sunan ve eğitimleri konusunda motivasyonlarını artırmayı amaçlayan bu sınava katılan tüm asistanlarımıza ve katılımı destekleyen kurum eğitim sorumlularımıza çok teşekkür ederiz. Sınav hakkında ayrıntılı rapora web sitemizin Sınavlar sekmesinden (https://www.tghyk.org/?p=AGS_Rapor) ulaşabileceğinizi hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla

TGHYK YK


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00'de Zoom üzerinden online yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 17 Aralık 2021)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 17 Aralık 2021 Cuma akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri
Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2021 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapıldı.

TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan ve Nilgün Yılmaz Demirci gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2021 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

Burcu Uysaler
Nazan Erbaş Kanat
Ahmet Azeez
Deniz Akçayöz

Değerli Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu üyeleri,

TGHYK Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 20 Kasım 2021 Cumartesi günü Saat 11:30 - 13:00 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel Salon 6'da yapılacaktır. TGHYK Yönetim Kurulu, Akreditasyon Komisyonu, Sınav Komisyonu ve Resertifikasyon Komisyonlarının görev süreleri dolmuş olup yeni dönem için kurul üyelerinin seçimi bu genel kurulda yapılacaktır. Genel kurula katılabilecek geçerli yeterlik veya resertifikasyon belgesine sahip meslektaşlarımızın listesi aşağıdaki linke eklenmiştir. Sizleri Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için hep birlikte ilerleyebileceğimiz TGHYK faaliyetlerinde aktif katılım sağlamak üzere Genel Kurula bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

TGHYK YK

Yeterlik Belgesine Sahip Meslektaşlarımızın Listesi için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2021 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 25 Eylül 2021 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 26 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 10 Eylül 2021 olarak belirlenmiş olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir.

Son TGHYK Genel Kurul Kararları çerçevesinde, 2019 yılı dahil son 3 yıl içinde TGHYK BOARD teorik sınavında veya son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanların teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabileceğini hatırlatır, başarılar dileriz.

Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK YK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


BOARD SINAVI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,
BOARD Sınavının mevcut koşullar nedeniyle beklenen tarihte yapılamayacağına, sınavın Eylül 2021 de uygun ortam sağlanarak teorik ve pratiği ile birlikte yüz yüze yapılmasının uygun bulunduğuna ve bu süre içinde değişen koşullara göre gerektiğinde yeni bir sınav tarihi belirlenebileceğine karar verilmiştir.
Saygılarımızla

TGHYK Sınav Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,
Asistan Gelişim Sınavı 26.12.2020 tarihinde 196 asistanımızın katılımı ile on-line olarak gerçekleştirildi. Sınavın Göğüs Hastalıkları Mezuniyet Sonrası eğitimi açısından sonuçlarını ileten ayrıntılı bir rapor en kısa zamanda hazırlanarak sizler ile paylaşılacaktır. Pandemi ile mücadelenin en ön safında yer almasına rağmen sınava katılan tüm asistanlarımıza ve siz değerli hocalarımıza ilgi ve destekleriniz için çok teşekkür ediyor, eğitimi öncelediğimiz günlere bir an önce kavuşmayı diliyoruz.
Saygılarımızla

Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,
 TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 26 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da on-line olarak yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2020)
 Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2020 Cuma akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

 Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:
  
Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
 Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri
Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 31 Ağustos 2020 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu anabilim dalının yeniden akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını tebrik eder, başarılı eğitimlerinin devamını dileriz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu toplantısı 10 Eylül 2020 tarihinde on-line olarak gerçekleştirildi. Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit, Arzu Mirici, Dr. A. Fuat Kalyoncu, Dr. Can Öztürk, Dr. Meral Gülhan, Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, Dr. Asiye Kanbay ve Dr. Şermin Börekçi’nin katılımı ile gerçekleşen toplantıda TGHYK Genel Kurulu ve alt komisyonların seçimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bu zor günlerde sanal ortamdan toplantıya katılan ve katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 08 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret sonucunda akredite edilen Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın Akreditasyon Belgesi, yaşadığımız bu zor günler nedeniyle kendilerine posta yoluyla iletildi. Pandemi koşullarında özveri ile çalışmaya devam eden tüm Göğüs Hastalıkları Kliniklerinde olduğu gibi kendi kliniklerinde de maske ve mesafe kuralı ile akreditasyon başarılarını ölümsüzleştiren bu güzel fotoğraf için ve başarılı eğitimleri için Prof. Dr. Adil Zamani nezdinde tüm anabilim dalı çalışanların teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu

Değerli Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu üyeleri,

TGHYK Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 11 Nisan 2020 Saat 13:30 - 16:00 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel Salon 8'de yapılacaktır. TGHYK Yönetim Kurulu, Akreditasyon Komisyonu, Sınav Komisyonu ve Resertifikasyon Komisyonlarının görev süreleri dolmuş olup 2020-2022 dönemi için kurul üyelerinin seçimi bu genel kurulda yapılacaktır. Genel kurula katılabilecek geçerli yeterlik veya resertifikasyon belgesine sahip meslektaşlarımızın listesini TGHYK Web sitesinde bulabilirsiniz. Sizleri Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için hep birlikte ilerleyebileceğimiz TGHYK faaliyetlerinde aktif katılım sağlamak üzere Genel Kurula bekliyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla
TGHYK YK

Yeterlik Belgesine Sahip Meslektaşlarımızın Listesi için Tıklayınız.Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 29 Kasım 2019 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gerçekleştirilen ziyaret sonucu ilgili bölümün akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oy birliği ile varılmıştır. Rapor ve tespit tutanağı TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.
Beş yıllığına akredite olan merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını tebrik eder, başarılı eğitimlerinin devamını dileriz.  

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK Asistan Gelişim Sınavı 05 Aralık 2019 Perşembe günü saat 15:00 da 24 merkezden 150 araştırma görevlisinin katılımı ile tamamlanmıştır. Sınavın gerçekleştirilmesinde özveri ile çalışan TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve sınava ilgi gösteren siz değerli meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

TGHYK YK


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 08 Kasım 2019 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu anabilim dalının akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. 

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adil Zamani ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını tebrik eder, başarılı eğitimlerinin devamını dileriz.  

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 29 Kasım 2019)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 29 Kasım 2019Cuma akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir.Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri  TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 21 Mayıs 2019 tarihinde re-akredite edilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na akreditasyon belgeleri GATA da yapılan bir tören ile TGHYK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç tarafından takdim edilmiştir. 

Beş yıllığına re-akredite olan merkezi, Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Cantürk Taşçı ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu   TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 27 Haziran 2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu anabilim dalının yeniden akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır.


Beş yıllığına re-akredite olan merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Sevinç’i ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını tebrik eder, başarılı eğitimlerinin devamını dileriz.  

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu   TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu dört üyesi ve TTB UDEK’i temsilen bir Üye tarafından 13.Haziran 2019’da Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın reakredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oy birliği ile varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu'nu ve tüm Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Yardımcılarını tebrik eder başarılı eğitimlerinin devamını dileriz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu   TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 21 Mayıs 2019 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, ilgili anabilim dalının yeniden akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmıştır. Karar Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve TTB-UDEK’e bildirilmiştir.

Beş yıllığına re-akredite olan merkezi, Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Cantürk Taşçı ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu   TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2019 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi’nde yapıldı.

TGHYK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç hocamızın da katıldığı sınav  TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan, Nilgün Yılmaz Demirci ve Şermin Börekçi gözetiminde gerçekleştirildi. Sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu
2019 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

  • Mukaddes Kılınç
  • Yasemin Söyler

Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2019 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav  tarihi 25 Mayıs 2019 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 26 Mayıs 2019 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

Son TGHYK Genel Kurul Kararları çerçevesinde, son 3 yıl içinde TGHYK BOARD teorik sınavında veya son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanların teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabileceğini hatırlatır, başarılar dileriz.
Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK Başkanı 

Başvuru formu için tıklayınız


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 11 Mart 2019 tarihinde yapılan ziyaret sonucu re-akredite edilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na TTD 22. Yıllık Kongresi Açılış Töreni sırasında akreditasyon belgeleri takdim edilmiştir. 

Beş yıllığına re-akredite olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 11 Mart 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu anabilim dalının yeniden akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmıştır. Karar Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve TTB-UDEK’e bildirilmiştir.

Beş yıllığına re-akredite olan merkezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ikinci toplantısı 09.02.2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinde TGHYK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit,  Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, , Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, , Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi ve TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Levent Dalar ve Sınav Komisyonu Sekreteri Dr. Özlem Kar Kurt’un katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Asistan Gelişim Sınavı raporunun paylaşıldığı ve BOARD sınavında soru sürekliliğinin sağlanması açısından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda resertifikasyon ve akreditasyon süreçleri de tartışılmıştır. Uzmanlık eğitiminde kurumların ve asistanların durumuna yönelik iki ayrı anket çalışması ile uzmanlık eğitimimizin durumu ve uzmanlık eğitim kılavuzlarımızın yeniden yapılandırılması çalışmaları planlanmıştır. Tüm hocalarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 28 Kasım 2018)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 28 Kasım 2018 Çarşamba akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2018 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapıldı.

TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Eylem Akpınar, Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan, Nilgün Yılmaz Demirci, Şermin Börekçi gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2018 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

  • Pervin Korkmaz Ekren
  • Fatma Esra Günaydın
  • İlknur Kaya
  • Seda Tural Önür
  • Melahat Uzel Şener
  • Fulsen Bozkuş
  • Celal Satıcı
  • Aycan Yüksel

Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2018 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav  tarihi 26 Mayıs 2018 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 27 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

TGHYK Yönergesi çerçevesinde, bu sınava Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve yönergenin Madde 6’daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Yazılı sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Daha önce teorik (yazılı) sınavdan başarılı olup, pratik (sözlü/uygulama) sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı takip eden 3 yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava tekrar girmek ve başarılı olduklarında pratik sınava yeniden girme hakkını elde ederler. 

Benzer şekilde son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanlar teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabilirler. 

Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan teorik sınav kısmına katılabilirler. Pratik sınava girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

Sınava ilginizi bekler, başarılar dileriz.

Levent Dalar 
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK YK Başkanı 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Sayın Meslektaşlarımız,

Akreditasyon Komisyonu üyelerinin tamamlanması için Eğitim Üst Kurulu tarafından yapılan seçim ile Dr. Oğuz Kılınç, Dr. Füsun Yıldız ve Dr. Göksel Altınışık Ergur asil üyeler, Dr. Bahar Kurt ve Dr. Nurhan Köksal yedek üyeler olarak seçilmiş ve böylelikle TGHYK Akreditasyon Komisyonunun tüm üyeleri tamamlanmıştır. Eğitim Üst Kurulu'na destekleri için teşekkür ediyor, Akreditasyon Komisyonu üyelerimize yeni çalışma döneminde başarılar diliyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu 

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

Asil Üyeler;
Adil Zamani 
Füsun Topçu
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit 
Oğuz Kılınç
Füsun Yıldız
Göksel Altınışık Ergur

Yedek Üyeler;   
Füsun Kalpaklıoğlu
Levent Dalar
Bahar Kurt
Nurhan Köksal


TGHYK Sınav Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı 10.02.2018 tarihinde Ankara’da Türk Toraks Derneği Genel Merkezi’nde TGHYK YK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç, YK Sekreteri Prof. Dr. İlknur Başyiğit’ in de katılımı ile gerçekleşmiştir. Sınav Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu seçim ile Dr. Levent Dalar Sınav Komisyonu Başkanı, Dr. Özlem Kar Kurt ise Sınav Komisyonu Sekreteri olarak seçilmiştir.  Meslektaşlarımıza verimli bir çalışma dönemi diliyoruz.


Türk Göğüs Hastallıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ilk Toplantısı 23.12.2017 tarihinde Ankara'da Türk Toraks Deneği Genel Merkezinde yapılmıştır. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Çeşitli Komisyonlarının görev dağılımının belirlendiği toplantıda ayrıca yeni dönemdeki öncelikli gündem konuları değerlendirilmiştir. Bazı komisyonlardaki belirlenen isimlere teklif götürülüp kabulünden sonra web sitesinde bildirilecektir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Bilun Gemicioglu
Genel Sekreter: İlknur Başyiğit
TTD Temsilcisi: A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi: Arzu Mirici
Üyeler: Can Öztürk
  Gürsel Çok
  Meral Gülhan
  Şule Akçay
Asiye Kanbay
  Şermin Börekçi
AKREDİTASYON KURULU ÜYELER
Füsun Topçu
Adil Zamani
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit

Diğer 3 Üye Eğitim Üst Kurulundan belirlenecektir.
RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  
Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit
Şermin Börekçi
YETERLİK SINAV KOMİSYONU
Levent Dalar
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Özlem Kar Kurt
Dr Nevin Taci Hoca
Sezai Taşbakan
Nilgün Yılmaz Demirci
Şermin Börekçi
TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ
A. Fuat Kalyoncu
Arzu Mirici
AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ
Bilun Gemicioğlu
Metin Akgün
TGHYK WEB ve İLETİŞİM TEMSİLCİLERİ
Şule Akçay
Asiye Kanbay

Ayrıca dışarıdan 2 genç üyeye destek için teklif götürülecektir

TGHYK Modülleri Eğitim Kitapları

Gögüs Hastalıkları Uzmanlık
Eğitim Programı

Araştırma Görevlilerine Yönelik
Gögüs Hastalıkları Uzmanlık
Eğitim Porgramı Cep Kitabı


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 17 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır. Sınava başvuru için son tarih 03 Aralık 2023’tür.
Asistanlarımızın sınava katılmak için 03 Aralık 2023 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonraki başvuruların ve başvuru bilgilerini eksik gönderenlerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumlularının kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

M. Sezai Taşbakan
Bilun Gemicioğlu

TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
TGHYK Başkanı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale