TGHYK'dan MESAJ

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu’ndan;

Türk Toraks Derneği (TTD) ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) tarafından ortaklaşa olarak 2000 yılında kurulan Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu  (TGHYK), Türkiye'de göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimini iyileştirmek, düzeyini yükseltmek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hale getirmek amacıyla Türkiye’de kurulan üçüncü yeterlik kuruludur. Tüm yeterlik kurullarında olduğu gibi TGHYK için de ana amaç; göğüs hastalıkları alanındaki sunulan sağlık hizmeti niteliğinin iyileştirilmesidir.

Bu amaçla TGHYK :

  1. Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimi veren kuruluşların eğitim ortamı, eğitici ve eğitim programı standartlarını belirleyerek; uzmanlık eğitiminin kalitesinin iyileşmesini ve bunu sağlayan merkezlere de beş yıllık süre için akreditasyon belgesi verilmesi ile belgelendirmeyi ve bu durumun özendirilmesini
  2. Türkiye’de uzman hekim olarak çalışmak için Sağlık Bakanlığı’ndan zorunlu olarak alınması gereken lisans belgesinin (uzmanlık diploması) dışında, gönüllü olarak belgelendirilmek isteyen uzman hekimlerin, belirlenen asgari eğitim standartlarında uzmanlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadığını değerlendirmeyi, bu özelliklere uyanları yeterlik sınavlarına almayı, başarılı olanlara yeterlik belgesi vermeyi ve yeterlik belgesi verdiği hekimlerin yeterliklerini belirli aralarla değerlendirmeyi (yeniden belgelendirme) hedeflemektedir.

2001 yılında göğüs hastalıkları çekirdek müfredatı hazırlanmış, göğüs hastalıkları alanındaki olması gereken girişim sayıları ve ilk asistan karnesi oluşturulmuş ve 2002 yılında da yeterlik sınavlarına başlanmıştır. Teorik ve Pratik bölümleri olan sınavlar her yıl sürdürülmüştür. Gerek ulusal gereksinimler, gerekse HERMES ve diğer uluslararası standartlar dikkate alınarak Nisan 2007’de, Göğüs hastalıkları uzmanlarının hakkında bilgi sahibi olmaları gereken tüm konu başlıklarının listesi ve uzmanlık eğitiminin tamamlanmasıyla elde edilmiş olması gereken yetkinlik listesi ve düzeyleri tanımlanmıştır. Nisan 2009’da da bu konu başlıklarının ve günlük klinik pratik için gereken diğer niteliklerin nasıl öğrenilmesi, öğretilmesi ve değerlendirmesini kapsayan “UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI” oluşturulmuştur. Eğitim kurumlarındaki araştırma görevlilerinin Yeterliklerinin belirlenmesi amacı ile 2012 yılında Asistan Ara Gelişim Sınavları başlatılmış ve sonraki yıllarda da sürdürülmüştür. Uzmanlık Eğitimi modüllerini kapsayan kitaplar hazırlanarak uzmanlık öğrencilerinin kullanımına web üzerinden sunulmuştur. 2014 yılında ilk akreditasyon ziyaretleri gerçekleştirilerek 5 merkez ve 2015 başında da bir merkez 5 yıllığına akredite olmuştur. 2015 yılında ilk verilen yeterlik belgelerinin resertifikasyonu da başlatılmıştır.

Ülkemizde TGHYK Yürütme Kurulları ve Komisyonları ile başlatılan sıralanmış bu çalışmaların sürmesi çok önemlidir. Tüm göğüs hastalıkları uzmanlarının ve eğitim merkezlerinin uzmanlık eğitiminin evrensel standardizasyonunu verilecek çeşitli belgelendirmelerle sağlanmış olması göğüs hastalıkları alanındaki sağlık hizmeti niteliğinin de iyileştirilmesi amacına ulaştıracaktır.
Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale