TARİHÇE

TARİHÇE

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU TARİHÇESİ

"Yeterlik Kurulu - Board" , gelişmiş ülkelerde, uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve sürekli eğitimin sağlanması amacı ile oluşturulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

1994

1994 yılında Türk Tabipleri Birliğine (TTB) bağlı bir kuruluş olarak "Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu" (UDKK) kuruldu. Bu kurul aynı yıl Avrupa Tıp Uzmanları Birliğine (UEMS) assosiye üye oldu. UDKK'nın hazırladığı Yeterlik Kurulları yönergesi doğrultusunda dernekler yeterlik kurullarını oluşturmaya başladı.
1998

Bu süreçte Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu hazırlıkları 1998 yılında başladı. Bu yıl Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) yönetim kurullarınca seçilen aşağıda isimleri belirtilen 4 er kişiden oluşan 8 kişilik bir komisyon "Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu - Board" yönergesi üzerinde çalışmalara başladı:
 • Prof. Dr. Tuğrul ÇAVDAR
 • Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR
 • Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
 • Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
 • Prof. Dr. Müzeyyen ERK
 • Prof. Dr. Mustafa YAMAN
 • Prof. Dr. Nurhayat YILDIRIM
 • Doç. Dr. Veysel YILMAZ
1999

Hazırlanan taslak 1999 yılında Toraks Derneği ve TÜSAD genel kurullarında ayrı ayrı tartışıldı, son şekli verildi, oylandı ve kabul edildi.
2000

Yönerge hükümlerine uygun olarak 2000 yılı haziranında,Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi sırasında genel kurul tarafından aşağıda isimleri yazılan "Geçici Board Yürütme Kurulu belirlendi:

 • Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR (Geçici Başkan)
 • Prof. Dr. Mustafa YAMAN (Geçici Sekreter)
 • Prof. Dr. Tuğrul ÇAVDAR
 • Prof. Dr. Müzeyyen ERK
 • Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
 • Prof. Dr. Nurhayat YILDIRIM
 • Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
 • Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ
 • Doç. Dr. Veysel YILMAZ
 • Uz. Dr. Kunter PERİM
 • Doç. Dr. Reha BARAN
2001

Yeterlik Kurulu Geçici Yürütme Kurulu, yönergenin "özel durumlar 3.13 maddesi uyarınca , o tarihte eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent, Şef ve Şef Yardımcılarına yeterlik (Board) sertifikası verilmesi " kuralına uygun olarak çalışmalarını yürüttü, konuyu ülke çapında duyurdu ve 30 Mayıs 2001 de, Toraks Derneği 4. yıllık kongresi sırasında, gerekli belgelerle başvurularını yapan meslektaşlarımıza belgeleri verildi.

Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi'nde Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik (Board) belgesi almış olan üyelerle yapılan birinci genel kurul sırasında, geçici yürütme kurulunun görevi sonlandırıldı ve kapalı oy, açık tasnif yöntemiyle yapılan seçim sonrasında yeterlik kurulunda 2 yıl süre ile görev yapacak birinci dönem (2001-2003) kalıcı organları seçildi: Bu organlar ve görevlendirilen üye listesi aşağıda belirtilmiştir.

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu (2001 - 2003)
Başkan: Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Müzeyyen ERK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
Muhasip: Doç. Dr. Bahar KURT
Üyeler: Doç. Dr. Sadık ARDIÇ
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ
Şef. Dr. Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU
Prof. Dr. Feyza ERKAN
Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Prof. Dr. Veysel YILMAZ

Denetleme ve Danışma Kurulu

Doç. Dr. Haluk ÇALIŞIR
Prof. Dr. Numan EKİM
Doç. Dr. Turan KARAGÖZ

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu
Prof. Dr. Atilla AKKOÇLU
Prof. Dr. Mustafa ARTVİNLİ
Doç. Dr. Reha BARAN
Prof. Dr. Ertürk ERDİNÇ
Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
Doç. Dr. Rifat ÖZACAR
Prof. Dr. Sema UMUT
Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Doç. Dr. Veysel YILMAZ

Sınav Komisyonu
Doç. Dr. Sadık ARDIÇ
Prof. Dr. Orhan ARSEVEN
Doç. Dr. Nermin ÇAPAN
Prof. Dr. Turgay ÇELİKEL
Prof. Dr. Mustafa ÖZESMİ
Prof. Dr. Sevgi SARYAL
Doç. Dr. Atilla SAYGI
Prof. Dr. Eyup Sabri UÇAN
Prof. Dr. Nurhayat YILDIRIM

Yürütme Kurulu ve komisyonların yazışmalarında kullanacağı zarf, dosya kağıdı gibi kırtasiye malzemelerinde kullanılacak logo belirlendi. Yürütme Kurulu ve komisyonların çalışmalarının yürütülmesinde Toraks Derneği genel merkez ofisinin, sekreterinin ve diğer olanaklarının kullanılmasına, Türk Göğüs Hastalıkları Yürütme Kurulu bütçesinin her iki derneğin katkıları ile oluşturulmasına karar verildi.

2002

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen ilk Board sınavı 15 Nisan 2002 tarihinde Antalya'da yapıldı. Birinci teorik sınavın pratik bölümü 21 Aralık 2002 tarihinde İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı beceri laboratuarlarında gerçekleştirildi. Pratik sınavda "OSCE" tipi, becerinin teorik değerlendirilmesi yanında değişik radyolojik değerlendirmeler, maket üzerinde entübasyon, fiberoptik bronkoskopi ve temel mikroskopik değerlendirmeler sınanmıştır. Her iki sınavda da başarılı olan adaylara Board Sertifikaları verildi.
2003

İkinci Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Olağan Genel Kurulu 24 Nisan 2003 tarihinde board belgesine sahip olan 105 hekimin katılımları ile gerçekleşmiştir. Genel Kurul'da Yeterlik Kurulu'nun yeni dönem organları seçilmiştir. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu (2003 - 2005)
Başkan: Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Müzeyyen ERK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
Muhasip: Doç. Dr. Yurdanur ERDOĞAN
Üyeler: Doç. Dr. Sadık ARDIÇ
Prof. Dr. Orhan ARSEVEN
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ
Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
Şef. Dr. Ayşe ÖZSÖZ
Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Doç. Dr. Veysel YILMAZ

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu

Başkan: Dr. Müzeyyen ERK
Sekreter: Dr. Reha BARAN
Dr. Veysel YILMAZ
Dr. Ali KOCABAŞ
Dr. Can ÖZTÜRK
Dr. Ertürk ERDİNÇ
Dr. Rıfat ÖZACAR
Dr. Muzaffer METİNTAŞ
Dr. Tevfik ÖZLÜ

Sınav Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Orhan ARSEVEN
Sekreter: Prof. Dr. Sevgi Saryal
Doç. Dr. Filiz KOŞAR
Prof. Dr. Toros SELÇUK
Doç. Dr. Belgin SAMURKAŞOĞLU
Doç. Dr. Sadık ARDIÇ
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ
Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
Doç. Dr. Hüseyin HALİLÇOLAR

Denetleme ve Danışma Kurulu
Üyeler: Prof. Dr. Numan EKİM
Doç. Dr. Haluk C. ÇALIŞIR
Doç. Dr. Turan KARAGÖZ

Genel Kurul'da önerilen tüzük değişiklikleri oy birliği ile kabul edilmiştir. Tüzükte yapılacak değişiklikler aşağıdadır:

 • Üst üste iki kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu, Sınav Komisyonu, Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu üyesinin üyeliği düşer.
 • Sınav Komisyonunun görev süresi iki yıldır.
 • Dernekler tarafından Yürütme Kurulu ve Komisyonlara atanan üyeler Yeterlik Yürütme Kurulu onayı olmaksızın dernekler tarafından görevden alınamaz.
 • Dernekler tarafından Yürütme Kurulu ve Komisyonlara atanan üyelerin kendi isteği ve Yeterlik Yürütme Kurulu onayı ile ayrılması durumunda dernekler aynı pozisyona tekrar yeni bir üye atar.

İkinci Board sınavının teorik bölümü 24 Nisan 2003 tarihinde Antalya'da, pratik sınav ise 27 Nisan 2003 de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı beceri laboratuarlarında yapıldı.
Yeni uzmanlık tüzüğü için Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan "Çekirdek Müfredat Programı" Sağlık Bakanlığı'na verildi.

2004

Üçüncü Board sınavının teorik bölümü 29 Nisan 2004 tarihinde Yeterlik Kurulu Antalya'da, pratik sınav ise 2 Mayıs 2004 de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı beceri laboratuarlarında yapıldı.
2005 - 2010

Türkiye’de değişik uzmanlık alanlarında bulunan yeterlik kurullarının bir üst organı olan TTB UDEK-Ulusal Yeterlik Kurulunun (UYEK) 2005 yılında yeterlik kurullarının ana işlevini sınav yapmaktan önce eğitim kurumlarını akredite etmek şeklinde özetlenebilecek bir strateji değişikliği yapması ve ayni yıllarda Avrupada Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminin Uyumlulaştırması amacıyla ERS-Okulu bünyesinde HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists) yapılanmasının oluşturulması, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulunun yeni bir açılım yapmasını zorunlu kılmıştır.

2005 yılında seçilen Yeterlik Kurulu YürütmeKurulu, yukarıda belirtilen gelişmeler üzerine yeni bir stratejik eylem planı hazırlamıştır. Bu plana göre, uzmanlık eğitiminde işlenecek konuların listesinin hazırlanması, bu konularla ilgili yetkinlik tanımlamasının yapılması ve ülkemiz gereksinimleri ve standartları ile çağdaş standartlara uygun yeni bir uzmanlık eğitim programı hazırlanması, daha sonra da belirlenen standartlara uygun eğitim kurumlarının akredite edilmesi hedeflenmiştir. Temmuz 2005’de ülkemizde uzmanlık eğitiminin durumu ve mevcut sorunları belirlemek amacıyla, gögüs hastalıkları uzmanlık eğitimi veren kurumlara yönelik bir anket çalışması yapılmış ve bu çalışma eğitim görmekte olan uzmanlık öğrencilerini de kapsayacak şekilde Şubat 2009’da tekrarlanmıştır. Bu anket çalışmaları, eğitim ortamı, eğitici sayısı ve nitelikleri, eğitim programı ve değerlendirme yöntemleri açısından uzmanlık eğitimi veren kurumlar arasında büyük farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. Gerek ulusal gereksinimler, gerekse HERMES ve diğer uluslararası standartlar dikkate alınarak Nisan 2007’de, Göğüs hastalıkları uzmanlarının hakkında bilgi sahibi olmaları gereken tüm konu başlıklarının listesi ve uzmanlık eğitiminin tamamlanmasıyla elde edilmiş olması gereken yetkinlik listesi ve düzeyleri tanımlanmıştır. Nisan 2009’da da bu konu başlıklarının ve günlük klinik pratik için gereken diğer niteliklerin nasıl öğrenilmesi, öğretilmesi ve değerlendirmesini de kapsayan “UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI” oluşturulmuştur.

Yeterlik Kurulunca önerilen bu uzmanlık eğitim programı, uzmanlık öğrencilerinin beş yıllık uzmanlık eğitiminde edinmeleri gereken temel çekirdek yetkinlikleri klinik pratik içinde uygulanacak ve öğrenilecek modüller şeklinde yapılandırmıştır. Her bir modül uzmanlık eğitiminin içeriğini oluşturan alan/konularda kazanılması beklenen yetkinlikler için gereken bilgi, beceri, tutum hedeflerini tanımlamaktadır. Göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi veren her kurumun, kendi özelliklerine uygun, fakat yeterlik kurulunca önerilen öğrenme içeriğini kapsayan, her bir moduldeki bilgi, beceri ve tutum hedeflerine ulaşmayı hedefleyen ve en az uygulama sayılarınının yapılmasını sağlayan, kurumsal eğitim proğramlarını oluşturmaları gerekmektedir. Kurumların, kendi kurumsal eğitim programlarını oluştururken, yeterlik kurulunca hazırlanan bu eğitim programı bir çerçeve program işlevi görecektir.

2009 yılında seçilen Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu ise bir yandan bu programın Uzmanlık Eğitimi veren birimlerde hayata geçirilmesi için gayret sarfederken bir yandan da Resertifikasyon ve Akreditasyon çalışmalarına ivme kazandırılmaya çalışılmıştır.
2011

2011 yılında seçilen yürütme kurulu uzmanlık eğitim programının eğitim kurumlarında hayata geçirilmesi, işbirliğinin sağlanması, girişimlerde bulunulması kararı alınmıştır.

Eğitim kurumlarındaki araştırma görevlilerinin Yeterliklerinin belirlenmesi amacı ile sınavlaının yapılması için girişimlerde bulunulmuştur.

Soru bankası oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Akreditasyon kurulunun aktif hale getirilmesi için karar alınmıştır.

2013

2013 Yılında Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresinde yapılan genel kurulda seçilen Yürütme Kurulu Üyeleri 26.04.2013’de ilk toplantısını yaparak görev paylaşımını gerçekleştirdi. Tüzüğe uygun olarak diğer komisyonların oluşturulması için gerekli işlemler başlatılıp, Akreditasyon Komisyonu, Yeterlik Sınav Komisyonu ve Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu üyeleri belirlendi.

2013 European Respiratory Society (ERS) Kongresinde Avrupa Board Komisyonuna Türkiye’deki Göğüs Hastalıkları Eğitimi konusunda bilgi verildi.

Sınav Komisyonu 5 Aralık 2013 tarihinde 2. Asistan Gelişim Sınavı’nı gerçekleştirdi. Komisyon ayrıca Asistan Gelişim Sınav yönergesini hazırlayarak web sayfasından duyurdu.

2014

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresinde bir kurs, bir panel ve 3 sabah oturumu ile TGHYK etkinlikleri, görevleri ve Yeterlik Sınavı soruları aktarılmak istendi.

Akreditasyon Komisyonu, bir yıl içinde üçü TGHYK Yürütme Kurulu ile ortak olan beş toplantı gerçekleştirdi. Hemen ikinci toplantı sonrasında, önceki dönemde yaptığı anketlere cevap vermiş klinikleri, dosyalarını hazırlayıp akredite olmak üzere başvuruya davet etti. Göğüs Hastalıkları Eğitimini, TGHYK Akreditasyon Raporuna uygun olarak yaptığını belirterek, hazırladıkları dosya ile gösteren kliniklerin gerekli işlemleri yerine getirilip, TTB UDEK ile birlikte ziyaretleri gerçekleştirildi ve durum yerinde değerlendirildi. Raporları hazırlandı.

2014 yılında beş yıllığına akredite olan beş merkez, ziyaret tarihleri ile aşağıda sunulmuştur. Akredite olan Merkezler;

7 Mart 2014 tarihinde İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

20 Mart 2014 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

9 Nisan 2014 tarihinde Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

16 Nisan 2014 tarihinde Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

24 Nisan 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Solunum 2014, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresinde TGHYK Yeterlik (BOARD) teorik ve pratik sınavı yapıldı. Asistan Gelişim Sınavı ile ilgili bilgilendirme oturumu gerçekleştirildi.

11. Aralık 2014 tarihinde 3. Asistan Gelişim Sınavı yapıldı.

2015

11 Mart 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Akreditasyon ziyareti gerçekleştirilerek akredite oldu.

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresinde TGHYK Yeterlik (BOARD) teorik ve pratik sınavı yapıldı.

TGHYK Yeterlik BOARD Belgeli olup belgelerinin süresi dolan 19 kişinin, TGHYK Resertifikasyon Komisyonu tarafından belgeleri incelenip TGHYK Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek 8.10.2015 tarihinde TGHYK Yeterlik BOARD Belgeleri 10 yıl süre ile resertifiye edilmiştir.

Bu yıl gerçekleşecek olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015 ‘te TGHYK, Genel Kurulu ile yeniden Yürütme Kurulu ve alt komisyon seçimleri yinelenecek.

2013-2015 Yılı Kurullar

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Filiz Koşar
Genel Sekreter: Bilun Gemicioğlu
TTD Temsilcisi: Arzu Yorgancıoğlu
TÜSAD Temsilcisi: Mecit Süerdem
Üyeler: Arzu Mirici
  Pınar Çelik
  Akın Kaya
  Zeynep Ayfer Aytemur
  Armağan Hazar
  Aydın Yılmaz

AKREDİTASYON KURULU ASİL ÜYELER  

Atilla Akkoçlu
Benan Çağlayan
Pınar Çelik
Bilun Gemicioğlu
Oğuz Köktürk
Bahar Kurt
Arzu Mirici
Dilşad Mungan
Abdullah Sayıner

AKREDİTASYON KURULU YEDEK ÜYELER  

Ali Nihat Annakkaya
Meftun Ünsal


EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Filiz Koşar
Yurdanur Erdoğan
Ayşe Özsöz
Dilek Ernam
Ergun Tozkoparan
Dilşad Mungan
Tuncay Göksel
Ali Nihat Anakkaya
Ebru Çakır

Yeterlik SINAV KOMİSYONU

Metin Akgün (Başkan)
İlknur Başyiğit (Sekreter)
Serir Aktoğu Özkan
Candan Öğüş
İpek Özmen
Deniz Köksal
Gürsel Çok
Seyfettin Gümüş

TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİSİ

Filiz Koşar (Asil Üye)
Akın Kaya (Yedek Üye)

AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİSİ
Elif Şen

TGHYK WEB KOMİSYONU

Asil Üyeler
Aydın Yılmaz
Armağan Hazar
Akın Kaya

Yedek Üyeler
Zeynep Pınar Önen
Murat Yalçınsoy

2016

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresinde iki sabah oturumu ile TGHYK asistan sınavı soru ornekleriyle Astım-KOAH güncellemesi ve Akciğer ve Plevra Maligniteleri güncellemesi aktarıldı.

Akreditasyon Komisyonu, bir yıl içinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında, önceki dönemde yaptığı anketlere cevap vermiş klinikleri, dosyalarını hazırlayıp akredite olmak üzere başvuruya davet etti. Göğüs Hastalıkları Eğitimini, TGHYK Akreditasyon Raporuna uygun olarak yaptığını belirterek, hazırladıkları dosya ile gösteren kliniklerin gerekli işlemleri yerine getirilip, TTB UDEK ile birlikte ziyaretleri gerçekleştirildi ve durum yerinde değerlendirildi. Raporları hazırlandı. 

2016 yılında beş yıllığına akredite olan iki merkez, ziyaret tarihleri ile aşağıda sunulmuştur.
Akredite olan merkezler;
27 Nisan 2016 - TC SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
7 Ekim 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu yeterlik teorik sınavı 28 Mayıs 2016 tarihinde İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD’da yapıldı. Pratik sınavı da 29 Mayıs 2016 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Tıp Eğitimi AD’da gerçekleştirildi.
15-19 Ekim 2016 tarihinde Çeşme’de yapılan 38. Solunum Kongresinde düzenlenen TGHYK oturumunda TGHYK asistan eğitimi: sorunlar, çözüm önerileri tartışıldı. 

1 Aralık 2016 Perşembe günü 15:05-16:45 saatleri arasında eşzamanlı 24 merkezde toplam 100 asistanın katılımı ile asistan gelişim sınavı gerçekleştirildi.

2017

25 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı toplantı salonunda yapılan genel kurulda yeni yürütme kurulu üyeleri seçildi.
23.12.2017 tarihinde TGHYK Yürütme Kurulu Ankara'da Türk Toraks Deneği Genel Merkezinde ilk toplantısını yaparak görev paylaşımını gerçekleştirdi.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER


Başkan:

Hayati Bilgiç

Başkan Yardımcısı:

Bilun Gemicioglu

Genel Sekreter:

İlknur Başyiğit

TTD Temsilcisi:

A. Fuat Kalyoncu

TÜSAD Temsilcisi:

Arzu Mirici

Üyeler:

Can Öztürk

 

Gürsel Çok

 

Meral Gülhan

 

Şule Akçay

 

Asiye Kanbay

 

Şermin Börekçi

AKREDİTASYON KURULU ÜYELERİ


Asil Üyeler;
Adil Zamani 
Füsun Topçu
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit 
Oğuz Kılınç
Füsun Yıldız
Göksel Altınışık Ergur
Yedek Üyeler;   
Füsun Kalpaklıoğlu
Levent Dalar
Bahar Kurt
Nurhan Köksal

RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  


Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit
Şermin Börekçi

YETERLİK SINAV KOMİSYONU


Levent Dalar
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Özlem Kar Kurt
Dr Nevin Taci Hoca
Sezai Taşbakan
Nilgün Yılmaz Demirci
Şermin Börekçi

EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU


Can Öztürk
Metin Akgün
Füsun Kalpaklıoğlu
Şule Akçay
Asiye Kanbay
Yusuf Aydemir
Sinem Sökücü
Kıvılcım Oğuzülgen
Cantürk Taşçı

TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ


A. Fuat Kalyoncu
Arzu Mirici


AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ


Bilun Gemicioğlu
Metin Akgün

TGHYK WEB TEMSİLCİSİ


Şule Akçay
Asiye Kanbay

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 7 Mart 2017’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmıştır.

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 25 Ekim 2017’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmıştır.

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Teorik ve Pratik Sınavları 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapıldı.

7 Aralık 2017 tarihinde eşzamanlı 30 merkezden toplam 156 asistanın katılımı ile asistan gelişim sınavı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

2018

TGHYK Sınav Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı 10.02.2018 tarihinde Ankara’da Türk Toraks Derneği Genel Merkezi’nde TGHYK YK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç, YK Sekreteri Prof. Dr. İlknur Başyiğit’ in de katılımı ile gerçekleşmiştir. Sınav Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu seçim ile Dr. Levent Dalar Sınav Komisyonu Başkanı, Dr. Özlem Kar Kurt ise Sınav Komisyonu Sekreteri olarak seçilmiştir. 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2018 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda gerçekleştirildi. Teorik sınav 26 Mayıs 2018 (saat 9:30), pratik sınav 27 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı.  

TGHYK Asistan Gelişim Sınavı 6 Aralık 2018 tarihinde eşzamanlı 44 merkezden toplam 219 asistanımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

Resertifikasyon için başvuran 5 üyemizin başvuruları uygun olarak değerlendirilerek resertifiye edildi.

2019

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından yapılan ziyaretler sonucunda aşağıdaki kurumların akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmıştır.

11 Mart 2019 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı- Reakreditasyon
21 Mayıs 2019 -Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı- Reakreditasyon
13 Haziran 2019 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı - Reakreditasyon
27 Haziran 2019 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı- Reakreditasyon
08 Kasım 2019 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı- Akreditasyon
29 Kasım 2019 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı - Reakreditasyon

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2019 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı, 25-26 Mayıs 2019 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda gerçekleştirildi.

TGHYK Asistan Gelişim Sınavı, 5 Aralık 2019 tarihinde 23 merkezden toplam 151 asistanın katılımı ile gerçekleştirildi.

Resertifikasyon için başvuran 4 üyemizin başvuruları uygun olarak değerlendirilerek resertifiye edildi.

2020

Pandemide Akreditasyon Ziyaret Protokolü hazırlanarak TTB-UDEK ile paylaşıldı.

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından, 31 Ağustos 2020 tarihinde pandemi koşullarında özenle gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın yeniden akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varıldı.

Pandemi koşulları nedeniyle BOARD Sınavı gerçekleştirilemedi.

TGHYK Asistan Gelişim Sınavı,  26 Aralık 2020 Cumartesi günü 39 merkezden toplam 196 asistanın katılımı ile gerçekleştirildi.

Resertifikasyon için başvuran 4 üyemizin başvuruları uygun olarak değerlendirilerek resertifiye edildi.

2021

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 23 Aralık 2021 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu anabilim dalının yeniden akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna  varılmıştır.

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yeterlilik (BOARD) Sınavı, 25-26 Eylül 2021 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda gerçekleştirildi.

TGHYK Asistan Gelişim Sınavı,  25 Aralık 2021 Cumartesi günü 40 merkezden toplam 201 asistanın katılımı ile gerçekleştirildi.

2022

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır. Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.
2022-2024 Dönemi TGHYK Yürütme Kurulu

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

 

2022-2024 Dönemi TGHYK Komisyonları

 • TGHYK Web Komisyonu.
 • Ülkü Aka Aktürk
 • Nesrin Öcal
 • Muzaffer Onur Turan

 

 • TGHYK Resertifikasyon Komisyonu
  • Bilun Gemicioğlu
  • İlknur Başyiğit
  • Şule Akçay
  • Hayati Bilgiç
  • Ahmet Emin Erbaycu

 

 • TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu TGHYK Temsilcileri
  • İ. Kıvılcım Oğuzülgen
  • Fuat Kalyoncu
  • Hayati Bilgiç

 

 • Avrupa BOARD’u TGHYK Temsilcileri
  • Arzu Yorgancıoğlu
  • Bilun Gemicioglu
  • Nesrin Öcal

 

 • TGHYK Akreditasyon Komisyonu
  • Oğuz Kılınç
  • Füsun Topçu
  • Tuncay Göksel
  • Kıvılcım Oğuzülgen
  • İlknur Başyiğit
  • Nesrin Öcal
  • Abdullah Sayıner
  • Sedat Altın
  • Ayşın Şakar Coşkun

 

 • TGHYK Sınav Komisyonu

 

  • M. Sezai Taşbakan
  • Şermin Börekçi
  • Nilgün Yılmaz Demirci
  • Ege Güleç Balbay
  • Serap Argun Barış
  • Ahmet Emin Erbaycu
  • Berna Akıncı Özyürek
  • Muzaffer Onur Turan
  • Ali Nihat Annakkaya
 • TGHYK Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

 

  • Füsun Kalpaklıoğlu
  • Oya İtil
  • Ahmet Emin Erbaycu
  • Tevfik Özlü
  • Gaye Ulubay
  • İ. Kıvılcım Oğuzülgen
  • Mehmet Polatlı
  • Arzu Mirici
  • Sibel Atış Naycı
 • TGHYK Eğitim Programları Değerlendirme Komisyonu

 

  • Hayati Bilgiç
  • Bilun Gemicioğlu
  • Şule Akçay
  • Metin Akgün
  • Filiz Koşar
  • Mehmet Karadağ
  • Zafer Kartaloğlu
 • TGHYK Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

 

  • Hayati Bilgiç
  • Bilun Gemicioğlu
  • İlknur Başyiğit
  • Fuat Kalyoncu
  • Benan Çağlayan
  • Pınar Çelik
  • Banu Salepçi


23 Mayıs 2022 tarihinde SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gerçekleştirilen Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Akreditasyon Komisyonun ziyareti sonucu ilgili kurumun TGHYK tarafından akredite edilme koşullarını sağladığına karar verildi. (23.06.2022)

 

Resertifikasyon için başvuran 4 üyemizin başvuruları uygun olarak değerlendirilerek resertifiye edildiDeğerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 17 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır. Sınava başvuru için son tarih 03 Aralık 2023’tür.
Asistanlarımızın sınava katılmak için 03 Aralık 2023 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonraki başvuruların ve başvuru bilgilerini eksik gönderenlerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumlularının kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

M. Sezai Taşbakan
Bilun Gemicioğlu

TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
TGHYK Başkanı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale