Pandemide Akreditasyon Ziyaret Protokolü

Pandemide Akreditasyon Ziyaret Protokolü

TGHYK PANDEMİ DÖNEMİ AKREDİTASYON ZİYARET PROTOKOLÜ

COVID-19 nedeniyle seyahat ve ziyaret kural ve kısıtlamalarının varlığı nedeniyle TGHYK Akreditasyon Ziyaret Protokolünde değişiklik yapılması gerekli olduğundan, pandemi sırasında ziyaret standartlarını içeren bu protokol oluşturulmuştur.

ZİYARET ÖNCESİNDE

 • Akreditasyon için başvuruda bulunan kurumun başvuru formları, TGHYK YK ve Akreditasyon Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvuru, Akreditasyon Komisyonu ve TGHYK YK tarafından uygun bulunursa ziyaret ekibi ve tarihi belirlenir. TTB UDEK bildirimi yapılarak temsilci üye istenir
 • TGHYK ziyaret ekibi kişi sayısının, TGHYK Akreditasyon yönergesinin belirlediği minimum sayı olan üç kişi ile sınırlandırılması önerilir
 • TGHYK Akreditasyon ziyaret protokolü başvuran kurum ile paylaşılarak ziyaretin ancak önlemlerin alınması durumunda gerçekleştirilebileceği bildirilir
 • Ziyaret ekibinin COVID semptom ve bulguları açısından kendilerini takip etmeleri ve bir yakınmalarının olması durumunda Akreditasyon Komisyonu Başkanlığına bilgi verilerek görev değişikliği talep etmesi istenir
 • Ziyaret tarihi öncesinde kurum yetkililerinin hastalanması veya protokolde belirtilen standart önlemlerin sağlanamayacak olması durumunda A.D. Başkanı veya Eğitim Sorumlusunun TGHYK Akreditasyon Komisyon Başkanlığına bilgi vermesi ve ziyaretin uygun koşullar sağlanana dek askıya alınması gereklidir

ZİYARET SIRASINDA

 • Ziyaretler (ilgili birim, ünite, Dekan vb.,) en kısa sürede tamamlanmalıdır
 • Ziyaret başlangıç ve kapanış toplantıları ve öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile görüşmeler sırasında ziyaret ekibinin kullanabileceği, fiziksel mesafenin korunmasını sağlayacak kadar geniş ve iyi havalandırılan bir görüşme odası sağlanmalıdır
 • Ziyaret sırasında ziyaret ekibi ve kurum yetkililerinin uygun maske, siperlik ve koruyucu önlük giyerek ziyareti gerçekleştirmeleri gereklidir
 • Görüşme odasında ve ziyaretin gerçekleştirileceği alanlarda dezenfektan ve yedek maske bulundurulması gereklidir
 • Toplantılar ve görüşmeler sırasında maskenin hiçbir koşulda çıkarılmaması, bu aktiviteler sırasında yiyecek, içecek servisi yapılmaması gereklidir
 • Ziyaret ekibinin öğle yemeğini fiziksel mesafenin korunduğu, iyi havalandırılan bir alanda alması ve mümkün olan en kısa zamanda tamamlaması önerilir


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale