YÖNETİM KURULU KARARLARI

KURUM ZİYARET PROGRAMLARI

07 Mart 2014 - İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
20 Mart 2014 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
9 Nisan 2014 - Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
16 Nisan 2014 - TC Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
24 Nisan 2014 - Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
11 Mart 2015 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
27 Nisan 2016 - TC SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4 Ekim 2016-
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
07 Mart 2017 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı
25 Ekim 2017 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
11 Mart 2019 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
21 Mayıs 2019 -Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
30 Mayıs 2019 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
13 Haziran 2019 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
27 Haziran 2019 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
08 Kasım 2019 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
29 Kasım 2019 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
30 Ağustos 2020 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
23 Aralık 2021 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
23 Mayıs 2022 - SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

 Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale