Asistan Gelişim Sınavı Yönergesi

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI Yeterlik KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI ASİSTAN GELİŞİM SINAVI YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1: Asistan Gelişim Sınavı, asistanların bireysel gelişimlerini gözlemlemeleri, eğiticilerin ve eğitim kurumlarının asistan eğitimi ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri ve ülke genelinde Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminin genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam
Madde 2: Bu yönerge TGHYK Asistan Gelişim Sınavının yapılma esaslarını belirler.

Sınav Tarihi ve Şekli
Madde 3: TGHYK Sınav Komisyonu tarafından ülke genelinde, her yıl Aralık ayı içinde belirlenen gün ve saatte internet üzerinden yapılır.

Sınavın İçeriği
Madde 4: Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sorular, Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve Ulusal Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programında belirtilen hedefleri kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Sınav Hazırlığı
Madde 5: Sınav soruları, TGHYK Sınav Komisyonu tarafından, çoktan seçmeli soru hazırlama formatında (Ek 1) hazırlanmış sorular arasından seçilir ve “Soru Hazırlama Kontrol Listesi” (Ek 2) ile uygunluğu denetlenir.

İşleyiş
Madde 6: Sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi için sınavdan en az üç ay önce ilgili firmalardan teklif alınır. Teklifler bir ay içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir, Sınav Komisyonu Başkanı tarafından TGHYK Yürütme Kurulu’na sunulur ve karara bağlanır. 

Madde 7: Sınava tüm asistanlar başvurabilir. Başvurular, TGHYK web sitesi üzerinden yapılır. 

Madde 8: Sınav öncesi her katılımcıya sınava giriş yapmak için özel bir şifre gönderilir. Sınav önceden belirlenen tarih ve saatte başlatılır. Belirli bir süre için sınav soruları internet üzerinden erişime açılır. Sınav süresinin bitimi ile internet erişimi sonlandırılır. İlgili Anabilim Dalı Başkanı ve/veya Eğitim Sorumlusu sınav koşullarının sağlanması ve denetiminden sorumludur.

Madde 9: Sınav sonuçları gizlilik içinde sadece ilgili asistana ve Anabilim Dalı Başkanı ve/veya Eğitim Sorumlusuna gönderilir. Sınava giren asistan ve eğitim kurumları arasında sıralama, kıyaslama ve derecelendirmeyi içeren açıklama yapılmaz.

Madde 10: Sınav Komisyonunun hazırladığı “Sınav Sonuç Raporu” TGHYK Yürütme Kuruluna sunulur.



Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale