2009 - 2011 Yılı Kurullar

2009 - 2011 Yılı Kurullar

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu
Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Görev Dağılımı

Başkan
Prof. Dr. A. Kocabaş

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hayati Bilgiç

Sekreter
Doç. Dr. Filiz Koşar

Üyeler
Prof. Dr. Haluk Türktaş
Prof. Dr. Orhan Arseven
Prof. Dr. Emel Kurt
Doç. Dr. Tuncay Göksel
Prof. Dr. Abdullah Sayıner
Prof. Dr. Kıvılcım Oğuzülgen
Prof. Dr. İsmail Savaş
Prof. Dr. Can Öztürk

Yürütme Kurulu Üyelerinin sorumlu oldukları komisyonlar ve görev gruplarına göre dağılımı
Prof. Dr. A. Kocabaş (Akreditasyon)
Prof. Dr. Hayati Bilgiç (Sınav komisyonu)
Doç. Dr. Filiz Koşar (Program geliştirme)
Prof. Dr. Haluk Türktaş (Resertifikasyon)
Prof. Dr. Orhan Arseven (Sınav komisyonu)
Prof. Dr. Emel Kurt (Program geliştirme)
Doç. Dr. Tuncay Göksel (Program geliştirme)
Prof. Dr. Abdullah Sayıner (Program geliştirme)
Prof. Dr. Kıvılcım Oğuzülgen (Program geliştirme)
Prof. Dr. İsmail Savaş (Derneklerle ilişkiler, mali konular ve organizasyon)
Prof. Dr. Can Öztürk (Derneklerle ilişkiler, mali konular ve organizasyon)

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu
Abdullah Sayıner
Osman Elbek
Berna Dursun
Candan Öğüş
Mehmet Polatlı
Serir Özkan
Hakan Gönen
Gökhan Çelik
Oğuz Kılınç

Yedek Üyeler
Ahmet Demir
Nurdan Köktürk

Sınav Komisyonu
Hayati Bilgiç
Orhan Arseven
Sait Karakurt
Can Sevinç
Tülay Özdemir
Göksel Kıter
Ömer Deniz
Özen Kaçmaz Başoğlu
Esen Kıyan

Akreditasyon Komisyonu
Arif H Çımrın
Sadık Ardıç
Erhan Ekinci
Ülkü Bayındır
Ertürk Erdinç
Sedat Altın
Mine Berkoğlu
Sema Umut
Altay Şahin

Yeniden Sertifikasyon Görev Grubu
Haluk Türktaş
Ülkü Bayındır
Numan Ekim
Nurdan Köktürk

Derneklerle İlişkiler, Finansal ve Organizasyonel işler Görev Grubu
Can Öztürk
İsmail Savaş

Avrupa Tıp Uzmanlar Birliği (ATUB), Pnömoloji Bölümü ve Pnömoloji BOARD'ı toplantılarında temsiliyet
Haluk Türktaş
Abdullah SayinerDeğerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale