Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Toplantı Tutanağı-1

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Toplantı Tutanağı-3

TARİH: 06.03.2014
YER: TÜSAD Genel Merkezi Ofisi-İSTANBUL

KATILANLAR:
Prof.Dr.Hayati Bilgiç(TGHYK Yürütme Kurulu  Başkanı)
Prof.Dr.Atilla Akkoçlu(TGHYK Akreditasyon Komisyonu Başkanı)
Doç.Dr. Filiz Koşar(TGHYK Yürütme Kurulu 2. Başkanı)
Prof.Dr.Bilun Gemicioğlu(TGHYK Yürütme Kurulu Sekreteri)
Prof.Dr Arzu Mirici(Sekreter)
Prof.Dr Pınar Çelik( üye)
Doç.Dr.Benan Çağlayan( üye)
Prof.Dr.Bahar Kurt, Prof.Dr Dilşad Mungan, Prof.Dr Abdullah Sayıner Prof.Dr Oğuz Köktürk  önceden bildirdikleri mazeretleri  nedeniyle toplantıya katılmamıştır.

  1. Akreditasyon ziyaretleri için takvimleme ve ziyaret planlama sürecine geçildiğinden TTB tarafından öngörülen eğitimleri tamamlanması  amacıyla katılan üyelere akreditasyon ziyareti esasları, uyulması gereken kurallar ve izlenecek yol hakkında bilgileri içeren bir eğitim verildi.
  2. GATA ve 9 Eylül Üniversiteleri Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallarının ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin A ve B formları dosyaları ile birlikte incelenerek Akreditasyon Komisyonu ve TGHYK YK tarafından yetkilendirilmiş YK Başkanları tarafından uygun bulundu. 
    Bu birimlerin sorumluları ile görüşülüp 9 Nisan'da GATA, 16 Nisan'da Yedikule ve 24 Nisan'da 9 Eylül olacak şekilde tarihler ve gidilecek jüri üyeleri belirlenip onayları alındı. Ayrıca 20 Martta gidilecek Celal Bayar  Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı jürisi de belirlendi.
  3. Toplantıya katılan akreditasyon kurulu üyeleri ertesi gün -7 Mart 2014-  gidilecek Cerrahpaşa Tıp fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.na ait başvuru dosyasını inceledi ve ziyaret sırasında yapılacak işlemler planlandı.
  4. Akreditasyon ziyareti talebinde bulunan merkezlere (Düzce Üniversitesi)ayrıca e-posta ile bilgi verilmesinekarar verildi


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale