2015-2017 TGHYK Akreditasyon Komitesi Toplantı Tutanağı-1

2015-2017 TGHYK Akreditasyon Komitesi Toplantı Tutanağı-1

Tarih:11/03/2016 tarihinde

Yer:Türk Toraks Derneği Genel Merkezi, Ankara

Katılanlar:Prof.Dr. Atilla Akkoçlu başkanlığında Prof.Dr. Münevver Erdinç, Prof.Dr. Dilşad Mungan, Prof.Dr. Meral Gülhan, Prof.Dr. Bilun Gemicioğlu,Prof.Dr. Pınar Çelik, Prof.Dr. Pınar Ergün, Prof.Dr. Sedat Altın, Prof.Dr. Oğuz Köktürk, Doç.Dr. Aydın Yılmaz olmak üzere Akreditasyon komitesinin tüm üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

TGHYK baskanı Atila Akkoçlu akreditasyon komitesinin görevleriyle ilgili bir konuşma yaptı. Bu konusmada akreditasyon komitesine eğitim üst kurulundan seçilme kriterlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini, bu kişilerin belli bir süre eğitici kadrosunda bulunmalarının uygun olacağını belirtti. İki kez toplantiya mazeretsiz katılınmadığı durumda katılmayan kişinin üyeliğinin düşeceğini bildirdi.

Bilun Gemicioğlu akreditasyon komisyonunun görevlerinden, akreditasyon başvurusunda yapılması gereken işleyişi anlattı: Akreditasyon için başvuracak klinik öncelikle TGHYK sekreterine sanal ortamda dosyayı gönderiyor,  YK sekreteri bu dosyayı gözden geçirerek TGHYK YK üyelerine göndererek 3 gün içinde geri dönüşleri aldıktan sonra akreditasyon komisyonu başkanı ve sekreterine iletiyor. Akreditasyon komitesi akredite olmak isteyen kliniğe ziyerete gidecek minimum 3 kişiyi belirliyor. YK sekreteri TTB ile iletişim kurarak TTB’den ziyaret için bir kişinin katılması isteğinde bulunuyor. Akreditasyon komitesi sekreteri ziyaret edilecek kurum ile iletişim kurarak ziyaret işlemini organize ediyor.’ Şeklinde aktarıldı. Klinik ziyaretinde de sırasıyla neler yapıldığı ayrıntılı olarak anlatıldı.

Daha sonra akreditasyon komitesi görev dağılımı yapıldı. Bilun Gemicioğlu oy birliğiyle başkan, Aydın Yılmaz oy birliğiyle sekreter olarak seçildiler.

Akreditasyon Kuruluna merkezlerin başvurması için özendirici ve cesaretlendirici faaliyetler hakkında konuşuldu.  Akredite olan kliniklerin duyurusunun belli aralıklarla yapılması, YÖK’e akredite kliniklerin bildirilmesi, UTEAK ile görüşülmesi planlandı. 6. sınıf öğrencilerinin temsilcilerine akredite kliniklerin bildirilmesi, öğrenci kongrelerinde duyurulması gibi öneriler değerlendirildi.

Ziyaretlerde değerlendirme toplantılarına komisyon dışından da ilgi alanlarına göre hocaların davet edilerek, değerlendirmelerin daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak yapılabilmesi kararının öncelikle TGHYK Yürütme Kuruluna ve gereğinde TTB’ne sunulmasına karar verildi.Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale