TGHYK Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Toplantısı Tutanağı

TGHYK Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Toplantısı Tutanağı

28.07.2022

TGHYK Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu toplantısı tutanağı

TGHYK Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ilk toplantısı 28.07.2022 tarihinde 20:00-20:40 saatleri arasında Prof.Dr.Oya İtil, Prof.Dr.Arzu Mirici, Prof.Dr.Füsun Kalpaklıoğlu, Prof.Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen ve Prof.Dr.Tevfik Özlü’nün katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Aşağıdaki konular görüşüldü ve kararlar alındı:
Prof.Dr. Tevfik Özlü TUKMOS müfredat güncellemesi ile ilgili bilgi verdi. Çekirdek Model Müfredat Formatına uygun olarak yapılması gerektiğini belirtti. Buna göre yapılması gerekenler aşağıdaki gibi şekillendi.

1-Klinik Yetkinlikler tablosu, mevcut duruma göre güncellenmeli.

 • Güncellenirken Klinik Yetkinliklere (2. Sütun)  ekleme, çıkarılma veya isim değişiklikleri açısından bakılması gerekli düzenlemelerin yapılması gerekli.
 • Klinik yetkinlik düzeyi (Tabloda 3. Sütun) her bir yetkinlik için ayrı ayrı bakılarak gerek varsa düzey değişikliği yapılmalı. Yetkinlikler ekteki 21.TUKMOS GÖĞÜS HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v2.4.1’de B, T, TT, ETT, A, K olarak tanımlanmış (Detayına ilgili dökümanın 6. Sayfasından ulaşılabilir).
 • Tablodaki Kıdem (Tabloda 4. Sütun) daha önce 1 ve 2 olarak belirtilmiş. Ancak artık yıl olarak isteniyor. Hangi yetkinliğin uzmanlık eğitiminin hangi yılının sonunda edinilmesi gerektiği yıl bazında belirtilerek düzenlenmeli. Sütun başlığı da “Kıdem” değil “Eğitim Yılı “ olmalı
 • Eğitim yöntemi (Tabloda 5. Sütun) her bir yetkinlik için ekte sunulan TUKMOS MODEL MÜFREDAT’a uygun olarak tekrar gözden geçirilmeli ve tanımlanmalı. Yöntemler : “Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri - (YE)”, “Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri - (UE)” ve “Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri - (BE)” olarak belirlenmişti. Bundan sonra Kılavuzdaki örnekler göz önüne alınarak uzmanlık eğitim yöntemi kodları kullanılarak alanına uygun şekilde doldurulması istenmektedir (Yöntemin ve kodların detayına ekte bulunan TUKMOS MODEL MÜFREDATIN 6-11. sayfalarından ulaşılabilir).

2- Girişimsel Yetkinlikler tablosu, mevcut duruma göre güncellenmeli.

 • Güncellenirken girişimsel yetkinliklere (2. Sütun)  ekleme, çıkarılma veya isim değişiklikleri açısından bakılması gerekli düzenlemelerin yapılması gerekli.
 • Tablodaki Girişimsel Yetkinlikler için dört Düzey (3. Sütun) tanımlanmıştır (21.TUKMOS GÖĞÜS HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v2.4.1 Sf 13). Düzey seviyeleri her bir yetkinlik için gözden geçirilmeli ve gerekirse tekrar tanımlanmalıdır.
 • Tablodaki Kıdem (Tabloda 4. Sütun) daha önce 1 ve 2 olarak belirtilmiş. Ancak artık yıl olarak isteniyor. Hangi yetkinliğin uzmanlık eğitiminin hangi yılının sonunda edinilmesi gerektiği yıl bazında belirtilerek düzenlenmeli. Sütun başlığı da “Kıdem” değil “Eğitim Yılı “ olmalı.
 • Eğitim yöntemi (Tabloda 5. Sütun) her bir yetkinlik için ekte sunulan TUKMOS MODEL MÜFREDAT’a uygun olarak tekrar gözden geçirilmeli ve tanımlanmalı. Yöntemler : “Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri - (YE)”, “Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri - (UE)” ve “Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri - (BE)” olarak belirlenmişti. Bundan sonra Kılavuzdaki örnekler göz önüne alınarak uzmanlık eğitim yöntemi kodları kullanılarak alanına uygun şekilde doldurulması istenmektedir. Yöntemin ve kodların detayına ekte bulunan TUKMOS MODEL MÜFREDATIN 6-11. Sayfalarından ulaşılabilir.
 • 21.TUKMOS GÖĞÜS HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v2.4.1’de her bir girişimsel yetkinlik için sadece Düzey, Kıdem ve Yöntem belirtilmiş. Yeni güncellemede bunlara ek olarak Değerlendirme Yöntemi, Donanım ve Portföy hedefi sütunları eklenmesi gerekiyor.
 • Her bir Girişimsel Yetkinliğin eğitim hedefine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için Değerlendirme Yöntemi belirlenmesi gerekiyor (Tabloya 6. Sütun olarak eklenecek). Girişimsel Yetkinliklerin Değerlendirme yöntemlerinin detayına TUKMOS MODEL MÜFREDATIN 12-15. Sayfalarından ulaşılabilir.
 • Her bir girişimsel Yetkinlikle ilgili Donanım Standardı belirlenmesi gerekiyor  (Tabloya 7. Sütun olarak eklenecek).
 • Her bir girişimsel Yetkinlikle ilgili Portföy Hedefi belirlenmesi gerekiyor  (Tabloya 8. Sütun olarak eklenecek). Burada güncel koşullara göre uzmanlık eğitimi boyunca ilgili yetkinlikten kaç tane yapılması gerektiği belirtilecek. Bu sayılar daha önce TGHYK’nun hazırladığı ve www.tghyk.org sayfasındaki “Uzmanlık Eğitim Programı” sekmesi altındaki pdf dökümanının 14 ve 15. Sayfalarındaki Tablo 7a ve 7b’de belirtilmişti. Ancak güncel gelişmelere paralel olarak bu sayılarında güncellenerek bu dökümana yazılması gerekli.

Bu bilgiler paylaşıldıktan sonra güncellemenin ne şekilde yapılabileceği görüşüldü.  1 günlük bir çalıştayın yapılabileceği görüşü paylaşıldı. Ancak COVİD pandemisinin alevlendiği dönemde toplanmanın riskli olabileceği ve yaz aylarında tatil dönemi olması nedeniyle tüm üyelerin toplanmasının da zor olacağı görüşleri kabul gördü. Alternatif olarak tüm programın (klinik ve girişimsel yetkinlikler) yer aldığı tablolar 9 üyeye paylaştırılarak, yukarıda tanımlanan yönteme göre her üyenin kendine düşen tablo parçasını 1 hafta içinde güncellemesi ve grupla paylaşması sonrasında yeni bir online toplantıda bir araya gelinmesi görüşü oy birliği ile kabul gördü. Tabloları paylaştırma görevi Prof Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen’e verildi.

Haberleşmenin daha dinamik ve hızlı olması amacıyla Whats App grubu kurulmasına karar verildi.Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 17 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır. Sınava başvuru için son tarih 03 Aralık 2023’tür.
Asistanlarımızın sınava katılmak için 03 Aralık 2023 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonraki başvuruların ve başvuru bilgilerini eksik gönderenlerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumlularının kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

M. Sezai Taşbakan
Bilun Gemicioğlu

TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
TGHYK Başkanı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale