YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK 2013-2015 DÖNEMİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI NO: 1
TARİH: 26/4/2013
YER: TTD GENEL MERKEZİ – ANKARA

KATILANLAR:
Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Feyza Erkan (mazereti nedeni ile katılamayan S. Altın yerine), Dr. Can Öztürk, Dr. Filiz Koşar, Dr. Bilun Gemicioğlu, Dr. Pınar Çelik, Dr. Akın Kaya, Dr. Armağan Hazar, Dr. Aydın Yılmaz
Mazeretleri nedeni ile katılamayanlar: Dr. Arzu Mirici, Dr. Zeynep Ayfer Aytemur

Toplantı Tutanağı ve Kararlar :

 1. Kurul içi görevlerin belirlenmesi konusunda, H. Bilgiç’in Başkan, F. Koşar’ın Başkan Yardımcısı, B. Gemicioğlu’nun genel sekreter olması önerildi. Oy birliği ile tüm önerilen görevlere isimler kabul edildi. .  H. Bilgiç söz alarak hedeflerini bildirdi.
 2. Akreditasyon Kuruluna genel kurulda seçimle belirlenen 3 üye dışında (Dr. Atilla Akkoçlu, Dr. Oğuz Köktürk, Dr. Benan Çağlayan) yönerge gereği 3 üyenin TGHYK Yürütme Kurulu içinden 3 üyenin de eğitim üst kurulundan seçilmesi gerektiği H. Bilgiç tarafından bildirildi.  Yürütme Kurulundan A. Mirici, B. Gemicioğlu, P. Çelik oy birliği ile bu kurula seçildi.
  Eğitim Üst Kurulunca belirlenecek 3 Üyenin internetten önceki dönemde olduğu gibi seçilmesinin uygun olacağı kararı alındı.
 3. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu için 9 Üyenin belirlenmesine geçildi. 4 eğitim hastanesi eğitim sorumlusunun bir GATA’dan üyenin ve 4 üniversiteden üyeden oluşması uygun bulundu. İki yılda bir ve en çok 4 yıl için seçilebileceği hatırlatıldı. Buna göre seçilen 9 Üye: Dr. Filiz Koşar, Dr. Yurdanur Erdoğan, Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Dilek Ernam, Dr. Ergun Tozkoparan, Dr. Ali Nihat Annakkaya, Dr. Dilşad Mungan, Dr. Tuncay Göksel, Dr. Ebru Çakır olarak belirlendi.
 4. Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerinin belirlenmesine geçildi. Dr. Metin Akgün, Dr. İlknur Başyiğit, Dr. Serir Aktoğu Özkan, Dr. Candan Öğüş, Dr. İpek Özmen, Dr. Deniz Köksal, Dr. Gürsel Çok, Dr. Seyfettin Gümüş’ün bu komisyonda yer almaları kabul edildi.
 5. TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Dr. F. Koşar, asil olarak, Dr. A. Kaya yedek olarak belirlendi. Mümkünse ikisinin de katılması istendi. TGHYK-YK Başkanı olarak H. Bilgiç’inde fırsat oldukça bu toplantı ve çalıştaylara katılmasının uygun olacağı kararı alındı.
 6. Avrupa Yeterlik Kurulu’na temsilci olarak Elif Şen önerildi ve kabul edildi. Avrupa BOARD’undan kişilerin çağrılarak tanıtımımızın yapılmasının, Avrupa BOARD Sınav’larının ülkemizde yapılması konusunda istekli olduğumuzun önemi belirtilerek bu konuda sınav komisyonunca çalışma yapılması kararı alındı.
 7. Web komisyonu için Aydın Yılmaz, Armağan Hazar, Akın Kaya asil, Zeynep Pınar Önen, Murat Yalçınsoy yedek olarak belirlendi.
 8. 6 Nisan 2013 tarihinde yapılan TGHYK Genel Kurulunda yönergeye alınmasına karar verilen maddeler sunuldu. İlgili bölümler incelendi.
 9. Eğitim Üst Kurul Üyelerinin yönerge gereği Eğitim Hastanelerinde belirlenmesinde yeni düzenlemeler nedeniyle sıkıntılar olabileceği vurgulanarak, şeflerin eğitim sorumlusu olarak yeni sisteme  göre yeniden tanımlanması, bir sonraki genel kurulda bu kavramların ve  güncel değişikliklerin Genel Kurul toplantısına yansıtılmasının uygun olacağına karar verildi.
 10. Yürütme kurulunca görev verilen kişilere tebrik ile birlikte görev tanımlarının da yollanmasının uygun olacağı bildirildi.
 11. Derneklerin asistan temsilcilerinin gereğinde “Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu” toplantılarına yönerge gereği çağrılabileceği belirtildi.
 12. TGHYK nun tam bir uzlaşı içinde çalışmasının önemli olduğu, problemlere akıl ve sağduyu ile yaklaşılmasının önemini vurgulandı.  Geçen dönem yapılan modüler sistemle ilgili kitap çalışmaları hakkında bilgi verildi. Modüllerin güncellenmesinin önemi belirtildi. Uzun konularda bold yapılarak daha kolay bir okuma sağlanabileceği vurgulandı. Bu konuda Aydın Yılmaz ve Armağan Hazar’ın yazarlarla işbirliği içinde çalışması uygun bulundu.  Zeynep Ayfer Aytimur’unda bu yardıma katkıda bulunarak ekip de yer alması uygun görüldü.
 13. Yeterlik Kurulunun tanıtımı için acil eylem planı yapılması, bunun öncesinde de asistan ve eğiticilerin sayısının, temel alt yapı eksiklikleri gibi durumların öncelikle çıkarılması gereği vurgulandı. Bunların da kırmızı sarı, yeşil konular şeklinde gruplanabileceğini bildirildi. Sağlık Bakanlığına, Üniversiteye yazı gönderilerek eksikliklerin bildirilmesinin bu camiayı temsil açısından önemli olduğu vurgulandı.
 14. Eğitim ve alt yapı olanaklarının çıkarılması, Özellikle perifer üniversitedeki asistan ve eğitim eksikliğinin saptanması ve bu eksikliklerin giderilmesi konusunda üst makamlara görüş bildirilmesi konusunda TGHYK-YK nun daha etkin rol alması kararı alındı. Göğüs Hastalıkları alanında, bir eğitim haritası çıkarılmasının yararlı olacağı bildirildi.
 15.  TGHYK’nun bu dönemde, öncelikle akreditasyon çalışmasını başlatmasının hedef alındığı belirtildi.
 16. Kongrelerin bilimsel içeriklerine TGHYK aktivitelerinin implante edilmesinin istendiği ama zorluklar yaşandığı vurgulanarak  bunların ortak akılla tam bir uyum içinde yapılabileceği vurgulandı.
 17. Sınav komisyonunun yeni projeler hazırlayarak kurula getirmesinin uygun olacağını bildirildi.
 18. Asistan ara gelişim sınavı hakkında bilgi verildi. Beklentiler ve yararları tartışıldı.
 19. Sınav ve aktivitelerde, kredilenidirmenin önemi vurgulanarak  TTB ile birlikte ortak çalışmanın yararı tartışıldı.
 20. Tüm Üyelerin iletişimi sağlamak üzere mail adresleri ve telefonları alındı. Bir sonraki toplantının TÜSAD genel merkezinde olacağı bildirildi. İstenirse görevlendirme belgesi verileceği belirtildi.

 Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale