YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU 2011-2013 DÖNEMİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI NO: 1
TARİH: 11/5/2011
YER: TTD GENEL MERKEZİ – ANKARA

KATILANLAR: Hayati Bilgiç, Ali Kocabaş, Feyza Erkan, Can Öztürk, Arzu Mirici, Aydın Yılmaz, Oya Kayacan, Ahmet Emin Erbaycu, Oya İtil, Armağan Hazar, Filiz Koşar,

Dr.Ali Kocabaş tarafından şu anda bulunduğumuz durum ve Yeterlik kurulu ile ilgili yapılan aktiviteler değerlendirildi, bilgilendirme yapıldı. Hazırlanmış olan Uzmanlık Eğitim Programının şu anda en fazla önem arzeden ve hayata geçirilmesi gereken konu olduğu bildirildi.

Dr.Hayati Bilgiç tarafından TUKMOS başkanı olması sıfatıyla bu konuda yeterlik kurulu ile uyum içinde çalışılmaya gayret edildiği ve üyelik açısından örtüşmelerin olmasının bir avantaj olduğu belirtildi.

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi:

 1. Uzmanlık eğitim programının hem kurum bazında hem de siyasi otorite bazında hayata geçirilmesi öncelikli hedef olmalıdır.
 2. Uluslar arası yeterlik kurulu ile ilgili faaliyetleri ile ilişkileri ve iletişim geliştirmelidir.
 3. Özellikle başlangıçta 4-5 kurumda bu programın hayata geçirilmesi devamı ve sürdürülmesi için önemlidir.
 4. Uzmanlık eğitimi sırasındaki rotasyon programlarının içinin doldurulması, hedefleri, alt hedefleri ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, rotasyon müfredatları ile ilgili olarak ekipler oluşturularak diğer yeterlik kurulları ile işbirliği içinde olunmasının önemi ve gerekliliği tartışıldı.

Dr.Feyza Erkan: Türkiye’de göğüs hastalıkları iş yükü ve buna bağlı olarak asistan ve uzman sayısının belirlenmesi gerektiği ve bunun için en uygun zaman da seçimlerden sonra yeni sağlık otoritesinin belirlenmesini takiben olduğu , bu konuda her iki derneğin ortak bir komisyon oluşturması gerektiği ve buna yönelik bir kanun teklifi verilmesi gerektiği bildirildi.

Yeterlik Kurulu Görev Dağılımı:
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Oya İtil
Sekreter: Filiz Koşar

Akreditasyon:

 1. Seçilenler: Benan Çağlayan, Sedat Altın, Tevfik Özlü
 2. Eğitim Üst Kurulu tarafından seçilmesi gereken Kişiler: (3 kişi): Bunun için internet ortamında seçim yapılması görüşü benimsendi.
 3. Yeterlik Kurulu Yönetim Kurulu tarafından seçilenler: Ali Kocabaş, Arzu Mirici, Can Öztürk 

Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu:
Yürütme Kurulundan Katılacak olanlar: Oya Kayacan, Oya İtil

Seçilenler:
Asil Üyeler: Candan Öğüs,  Münevver Erdinç , Oğuz Kılınç, Füsun Topçu, Sibel Arınç, Güngör Çamsarı, İbrahim Akkurt , Berna Dursun , Hakan Günen
Yedek Üyeler: Bahar Kurt , Zeynep Aytemur

Sınav Komisyonu:

Asil Üyeler

 1. Sait Karakurt
 2. Ömer Deniz
 3. Göksel Kıter
 4. Ahmet Selim Yurdakul
 5. Özen Kaçmaz Başoğl
 6. İpek Özmen
 7. Esen Kıyan
 8. Ayşin Şakar

Yedek Üyeler
Metin Akgün, Serap Hastürk

Yürütme Kurulundan ; Hayati Bilgiç ve Filiz Koşar katılacak

2011-2013 Eylem Planı:

 1. Akreditasyon komisyonunun eğitim üst kurulu tarafından internet kullanılarak sanal ortamda seçimi: 20 haziran 2011 tarihine kadar  tamamlanacak.
 2. Resertifikasyon: Bu konuda görev grubu olarak Ahmet Erbaycu, Oya İtil, Ülkü Bayındır görevlendirildi. Genel kuruldaki eleştiriler çerçevesinde Resertifikasyon yönergesinin 20 haziran 2011 tarihine kadar hazırlanması kabul edildi.
 3. Araştırma görevlileri için cep kitabının dağıtılması. Kurumlara yani eğitim hastaneleri ve AD başkanlıklarına bir ön yazı ile iki hafta içinde dağıtılacak. 30 Mayıs 2011
 4. Web sayfasından sorumlu, bu sayfanın devamlılığı ve güncellenmesi ile ilgili bir komisyon oluşturulması: Filiz Koşar sorumluluğunda , Armağan Hazar, Ahmet Erbaycu, Asistan Dr.Abdullah Kansu ve bu konuda çalışılabilecek kişiler.
  Yönerge , TTD’nin yönergesinden yararlanılarak istenecek, taslak eylem planı hazırlanacak. Alınan MYK kararlarının mümkün olduğu kadarıyla web sayfasına konması fikri benimsendi.
  30 Mayıs 2011
 5. Kurum uzmanlık eğitim programının hayata geçirilmesi
  1. Kurum uzmanlık eğitim programı kursunun 2011 yılında yapılacak TÜSAD kongresinde tekrar edilmesi görüşü benimsendi.
  2. Eğitim programı geliştirme komisyonu tarafından  mevcut programın 1+3 yıllık eğitim süresine entegre edilmesi için bir taslak oluşturup bunu eğitim üst kuruluna sunması konusunda fikir birliğine varıldı. Bu konuda son tarih  31 Temmuz 2011 , Eylül ayı içinde bu taslak  Eğitim Üst Kurulu toplanarak sunulacak.
  3. Eğitici eğitimi kursları: 15-20 kişilik bir eğitici eğitimi komitesinin oluşturulması ve 30 Mayıs 2011 tarihine kadar hem eğitecek kişilere yani eğitici eğitim komitesine hem de eğitilecek kişilere bir yazı yazılarak eylem planı oluşturulması
  4. Eğitim programının hayata geçmesi ile ilgili kurslar ve kitaplar:
   d.1: Genel Yetkinlik Modülleri: Sorumlular: Ali Kocabaş, Sedat Altın
   d.2: İç Hastalıkları Modülleri: Sorumlu: Sait Karakurt, 30 Haziran 2011 tarihine kadar kurs sorumluları belirlenecek.
   d.3:Göğüs Hastalıkları Modülleri: Sorumlular: Feyza Erkan, Mecit Süerdem: Göğüs Hastalıkları modüllerinin Türkçe Up to date biçiminde olması ve web ortamında yani online erişim biçiminde olması  görüşü benimsendi.
  5. Hazırlanmış olan Uzmanlık Eğitim Programının tanıtımı: Eğitilenlere , Eğitim veren kurumlara, Şubelere tanıtımı, her iki derneğin yaptığı kongrelerde tanıtımı
  6. Derneklerin eğitime yönelik olarak yaptıkları toplantılar ve kongrelerinde modülleri kapsayan ya da sadece modüllere yönelik içerik oluşturmaları
  7. Uzmanlık Öğrencilerinin eğitim çalışmalarının takibi yönünden Portfolio uygulamasının gönüllü eğitim kurumlarında başlatılması.Bu konuda hem eğitim programı oluşturma komisyonu hem de akreditasyon komisyonunun ortak hareket etmesi
  8. Eğitim programının uygulanmasını hızlandırmak ve hayata geçişini kolaylaştırmak amacıyla kurum ziyaret programlarının akreditasyon komisyonu tarafından başlatılması
  9. Referans rotasyon kurumlarının belirlenmesi ve oluşturulması: Her eğitim kurumuna bir yazı yazılarak hangi pratik eğitim konularında referans olmak istediklerinin sorulması ve bunlardan alınacak cevaplara göre de referans eğitim kurumlarının ve konularının belirlenerek tüm eğitim kurumlarına bildirilmesi
 6. Uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak merkezi gelişim sınavının her yıl veya yıl içinde belli aralarla yapılması, bunun hayata geçirilmesi için sınav komisyonu içinde bir alt komisyon oluşturulması ve taslak planın 30 haziran 2011 tarihine kadar yapılması
 7. Kasım 2011 içinde bir sınav çalıştayı yapılması ve bu sınav çalıştayının sadece TGHYK ‘nun Yeterlik sınavına yönelik olması ve bu çalıştayın  bu tarihten sonra yapılacak olan sınavların soru içeriğini belirlerken 37 adet göğüs hastalıkları modülünün temel alınacağına yönelik olarak yapılacağı fikri temelinde gerçekleştirilmesi
 8. TGHYK Yürütme kurulunun yılda 4-6 kez toplanması
 9. Eylem planına yönelik olarak hazırlanan Taslak bütçenin Haziran sonuna kadar hazırlanıp her iki derneğe görüş alınmak üzere sunulması


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale