TGHYK YK ve TGHYK Akreditasyon Komisyonu Ortak Toplantısı TGHYK YK Toplantı No 4, TGHYK Akreditasyon Komisyonu 

Toplantı No 4
Tarih:
 15.04.2014 Saat: 9.00-16.30 
Yer: TUSAD Genel Merkezi, İstanbul 
Katılımcılar: Hayati Bilgiç, Filiz Koşar, Bilun Gemicioğlu, Sedat Altın, Pınar Çelik, Atila Akkoçlu, Dilşad Mungan, Armağan Hazar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Diğer TGHYK YK Üyeleri ve TGHYK Akreditasyon Komisyonu Üyeleri mazeretleri nedeni ile katılamadılar.

Toplantıya Kurumlara yapılan Akreditasyon Ziyaret deneyimlerinin paylaşılması ve gerekli yapılandırmanın oluşturulması maddesinin tartışılması ile başlandı.

Akreditasyon için bir başvurunun yapılmasından sonlandırılmasına kadar ne aşamalar olduğu ve bunların nerelerden ne sürede geçmesi gerektiği belirlendi:

1.Akreditasyon başvurusunu yapacak olan kurum, kendini yeterli görüyorsa A (Anabilim Dalı Başkanı ve sorumlu eğitimci tarafından doldurulur) ve B (B formu Asistan temsilcisi tarafından genel olarak doldurulur,  her asistanın kendi doldurduğu ise görüşme sırasında alınır) formlarını doldurarak sanal ortamda ekleri ile birlikte TGHYK YK Sekreterine başvurur.

2.TGHYK YK Sekreteri gözden geçirdiği formları tüm YK’na sunarak 3 gün-1 hafta süre içinde yanıtlarını alır. Uygunsa bunları Akreditasyon Komisyonu sekterliğine gönderir.

3.Akreditasyon komisyonu bir hafta içinde formları değerlendirir. Uygun buluyorsa ziyarete gidecek 3 üyeyi (ziyaret komisyonu başkanı, sekreteri ve üye veya üyeler olarak) (Üye sayısı 4-5 de olabilir akredite olmuş bir merkezden de bir kişi katılabilir) belirler ve kurumun sorumlusu ile ziyaret tarihine karar verir, bu kişi ve gidilecek kurumla (Kuruma üst makamın bilgilendirilmesi de yazılmalıdır) yazışmaları yapar. TGHYK YK Sekreteryasına da durumu bildirir.

4.TGHYK Sekreteri TTB UDEK’e yapılacak ziyareti bildirerek görevli kişi isteği yapar. (Ziyaret tarihinden minimum 15 gün önce bildirim yapılmalıdır)

5.İlgili Kurum Başkanı Ziyaret Komitesi sekreterine 15 gün önceden basılı A ve B formları ve dosyasını gönderir. (Diğer üyeler de zaten sanal ortamda var)

6.Akreditasyon K. Sekreteri gerekli belgeleri ve önceki akredite edilen yerlerin yapılandırılmış raporlarını ziyaret komitesine sağlar.

7.Başvuran Kurumun Başhekimi veya Eğitim Sorumlusu ya da Anabilim Dalı Başkanı Dış merkezden ziyarete gelecekler için Derneklerden organizasyon isteği yapar

8.Ziyaret Komisyonu Başkanı diğer ziyaretçi üyeler ve gidilecek yer ile görüşerek ziyaret programını organize eder. (Yol, geliş saati, konaklama vs.)

9.Ziyarete gidilen kurumda ziyaret komitesine uygun bir oda sağlanır. Ziyaret Komisyonu başkanının akreditasyon ziyareti ile ilgili kısa bir sunumundan sonra, kurum başkanı kurumu tanıtan bir sunum yapar ve komisyon ile TTB UDEK temsilcisi kurumda eğitimi verenlerle görüşür. Daha sonra komisyon eğitimi alan uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarla toplu/teke tek/ kıdeme dayalı ayrı ayrı görüşür. Kurumdan seçilen bir kişi ile eğitim verilen yerler ve laboratuvarlar gezilir. Sonra komisyon kendi içinde tekrar bir toplantı yaparak C formunu oluşturmak üzere tüm ziyareti ile ilgili verilerini gözden geçirir ve bir karar verir. Bu kararını tekrar kurum başkanı ve eğitim sorumluları ile bir toplantı yaparak açıklar.

10.Ziyaret Komitesi sekreteri en çok 15 gün içinde tutanak ve raporu yazarak Akreditasyon Komisyonu Sekreterine, o da komisyonun diğer tüm üyelerine bunu gönderir. 3 gün içinde onların onayını aldıktan sonra raporu alta Ziyaret komisyonu Üyelerinin isim unvan ve çalıştıkları yerleri belirterek TGHYK YK Sekreterine gönderir.

11.TGHYK YK sekreteri de tüm YK Üyelerine gönderir. 3 gün içinde Yeterlik Yürütme Kurulu, ziyaret raporunu değerlendirerek onaylar.. Bir eksik yoksa TGHYK Sekreteri raporun sonuç bölümünü her iki dernek YK’na ve TTB UDEK YK’na bildirir.

12.Akreditasyon Belgesi TGHYK Sekreteri tarafından Derneklerden birine gönderilip gerekli imzaların alınması ve çerçevetilmesi sağlanır

13. Raporlar, ilgili Kurumun Formları ve dosyası en son TGHYK Başkan veya Sekreterine en son gönderilerek arşivlenir. 10 Kurum ziyareti sonrası bir rapor oluşturulması amaçlanmıştır

2. Kurumsal olarak olmazsa olmazlar gözden geçirilerek, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine göre ne gibi farklar olabileceği tartışıldı.

Kurumsal olmazsa olmazlar neler olmalıdır konusunda web sayfasında var olan rapor genel olarak uygun bulunup ayrıca önemli özellikler belirtildi:

15 üstü yatak, 3 den fazla öğretim üyesi

0,5 ile 1.2 yatak/asistan başına

Plevral ponksiyon kapalı seti var mı, sayısı ne kadar

Bronkoskopi yapılıyor mu, asistanlar öğrenebiliyor mu?

Eğitim saatleri var mı ve kayıtlı olup düzenli yapılıyor mu (literatür, olgu saati, seminer saatleri)

Hastalar medullaya kayıtlı mı? Epikrizleri düzenli olarak yazılıyor mu? Yatak sayısı ile orantılı mı ?

Araştırmaya yönelik fırsat sağlanıyor mu?

Kemoterapi uygulaması nasıl yapılıyor

A ve B formunda belirtilen maddelerin karne ve asistanla gözden geçirilmesi 

Klinik arşivinin olup olmadığı bakılması

Eğitim Hastanesi Farklılıkları olarak:
Madde 1.2 bütçeyle ilgili detayların kontrolünde: eğitim hastanelerinde BAP olmadığı görüldü

Madde 1.3 Ayaktan takip sisteminde;

Acil: Özel dal acilidir, daha çok gögüs hastalıklarını ilgilendirir seklinde ifade kullanabilecekleri bildirildi

7.2 maddesinin önemsenmemesi gerektiği bildirildi.
3. Yapılan eğitim kurumlarının akreditasyonunda fotoğraf çekilmesinin unutulmaması istendi.

4. Asistanlar ile neler konuşulacağının pratiği yapıldı

5. 19 Nisan 2014 TTB UDEK UYEK Toplantısına A. Akkoçlu’nun katılması uygun bulundu.

6. Karnelerimizin standart olmaması nedeni ile eğitim üst kuruluna bir tavsiye de bulunulabileceği ön görüldü.


Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ikinci toplantısı 09.02.2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinde TGHYK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit,  Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, , Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, , Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi ve TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Levent Dalar ve Sınav Komisyonu Sekreteri Dr. Özlem Kar Kurt’un katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Asistan Gelişim Sınavı raporunun paylaşıldığı ve BOARD sınavında soru sürekliliğinin sağlanması açısından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda resertifikasyon ve akreditasyon süreçleri de tartışılmıştır. Uzmanlık eğitiminde kurumların ve asistanların durumuna yönelik iki ayrı anket çalışması ile uzmanlık eğitimimizin durumu ve uzmanlık eğitim kılavuzlarımızın yeniden yapılandırılması çalışmaları planlanmıştır. Tüm hocalarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 28 Kasım 2018)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 28 Kasım 2018 Çarşamba akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2018 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapıldı.

TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Eylem Akpınar, Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan, Nilgün Yılmaz Demirci, Şermin Börekçi gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2018 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

  • Pervin Korkmaz Ekren
  • Fatma Esra Günaydın
  • İlknur Kaya
  • Seda Tural Önür
  • Melahat Uzel Şener
  • Fulsen Bozkuş
  • Celal Satıcı
  • Aycan Yüksel


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2018 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav  tarihi 26 Mayıs 2018 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 27 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

TGHYK Yönergesi çerçevesinde, bu sınava Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve yönergenin Madde 6’daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Yazılı sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Daha önce teorik (yazılı) sınavdan başarılı olup, pratik (sözlü/uygulama) sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı takip eden 3 yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava tekrar girmek ve başarılı olduklarında pratik sınava yeniden girme hakkını elde ederler. 

Benzer şekilde son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanlar teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabilirler. 

Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan teorik sınav kısmına katılabilirler. Pratik sınava girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

Sınava ilginizi bekler, başarılar dileriz.

Levent Dalar 
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK YK Başkanı 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Sayın Meslektaşlarımız,

Akreditasyon Komisyonu üyelerinin tamamlanması için Eğitim Üst Kurulu tarafından yapılan seçim ile Dr. Oğuz Kılınç, Dr. Füsun Yıldız ve Dr. Göksel Altınışık Ergur asil üyeler, Dr. Bahar Kurt ve Dr. Nurhan Köksal yedek üyeler olarak seçilmiş ve böylelikle TGHYK Akreditasyon Komisyonunun tüm üyeleri tamamlanmıştır. Eğitim Üst Kurulu'na destekleri için teşekkür ediyor, Akreditasyon Komisyonu üyelerimize yeni çalışma döneminde başarılar diliyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu 

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

Asil Üyeler;
Adil Zamani 
Füsun Topçu
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit 
Oğuz Kılınç
Füsun Yıldız
Göksel Altınışık Ergur

Yedek Üyeler;   
Füsun Kalpaklıoğlu
Levent Dalar
Bahar Kurt
Nurhan Köksal


TGHYK Sınav Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı 10.02.2018 tarihinde Ankara’da Türk Toraks Derneği Genel Merkezi’nde TGHYK YK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç, YK Sekreteri Prof. Dr. İlknur Başyiğit’ in de katılımı ile gerçekleşmiştir. Sınav Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu seçim ile Dr. Levent Dalar Sınav Komisyonu Başkanı, Dr. Özlem Kar Kurt ise Sınav Komisyonu Sekreteri olarak seçilmiştir.  Meslektaşlarımıza verimli bir çalışma dönemi diliyoruz.


Türk Göğüs Hastallıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ilk Toplantısı 23.12.2017 tarihinde Ankara'da Türk Toraks Deneği Genel Merkezinde yapılmıştır. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Çeşitli Komisyonlarının görev dağılımının belirlendiği toplantıda ayrıca yeni dönemdeki öncelikli gündem konuları değerlendirilmiştir. Bazı komisyonlardaki belirlenen isimlere teklif götürülüp kabulünden sonra web sitesinde bildirilecektir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Bilun Gemicioglu
Genel Sekreter: İlknur Başyiğit
TTD Temsilcisi: A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi: Arzu Mirici
Üyeler: Can Öztürk
  Gürsel Çok
  Meral Gülhan
  Şule Akçay
Asiye Kanbay
  Şermin Börekçi
AKREDİTASYON KURULU ÜYELER
Füsun Topçu
Adil Zamani
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit

Diğer 3 Üye Eğitim Üst Kurulundan belirlenecektir.
RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  
Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit
Şermin Börekçi
YETERLİK SINAV KOMİSYONU
Levent Dalar
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Özlem Kar Kurt
Dr Nevin Taci Hoca
Sezai Taşbakan
Nilgün Yılmaz Demirci
Şermin Börekçi
TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ
A. Fuat Kalyoncu
Arzu Mirici
AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ
Bilun Gemicioğlu
Metin Akgün
TGHYK WEB ve İLETİŞİM TEMSİLCİLERİ
Şule Akçay
Asiye Kanbay

Ayrıca dışarıdan 2 genç üyeye destek için teklif götürülecektirUlaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale