Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik 2013-2015 Dönemi Yürütme Kurulu Toplantısı

TOPLANTI NO: 8
TARİH: 08/10/2015
YER: TTD GENEL MERKEZİ – ANKARA

KATILANLAR: 
Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Filiz Koşar, Dr. Bilun Gemicioğlu, Dr. Pınar Çelik, Dr. Akın Kaya, Dr. Arzu Mirici, Dr. Aydın Yılmaz, Dr. Armağan Hazar Dr. Zeynep Ayfer Aytemur, Dr. Arzu Yorgancıoğlu,
Mazeretleri nedeni ile katılamayanlar: Dr. Mecit Süerdem
Toplantı Tutanağı ve Kararlar :
Prof. Dr. H. Bilgiç’in hoş geldiniz konuşması ile toplantı başladı. Bu dönemde yapılan BOARD ve asistan gelişim sınavları, akreditasyonlar ve resertifikasyonlar konusunda yürütme kurulunun yaptıklarını belirterek kurul ve komisyonlara teşekkür etti. Objektif olarak tüm bunları yerine getirmiş olduğumuz şeklinde değerlendirdi. Daha önce de yeterlik kurulunda yer almış ve ilerlemesinde katkıda bulunmuş Hocalarımıza da teşekkür etti. Yürütme Kurulu Üyeleri de biribirlerine teşekkür ettiler

 • 2015 Asistan Gelişim Sınavı konusunda Asistan Gelişim Sınavının H. Bilgiç tarafından amacı hatırlatıldı. Lookus’ın ek istenenler konusunda teklifi değerlendirilip tartışıldı. Lookus firmasının teklifine yanlış yaparlarsa veya aksama olursa indirimin eklenmesi istendi. Toplam rakam 3000 TL şeklinde pazarlık yapılması sonrasında da gelecek yıl 750 TL ile bu sınavların devam etmesi uygun bulundu. Teklif lookusa götürülecek.
  Sınav komisyonu soru hazırlık tarihi konusunda da 17 ekim olması ve bu komisyonca soruların hazırlanması uygun bulundu. Süre çok kısa olduğu için yeni Sınav Komisyonuna yük getirilmemesi istendi. Yer konusunda grubun karar vermesi uygun bulundu.10 aralık 2015 Perşembe saat 15.00 de sınavın yapılmasına karar verildi
 • Resertifikasyon dosyalarının karara bağlanması: Resertifikasyon konusunda yapılanlar H. Bilgiç tarafından özetlendi. Resertifikasyon için başvuranların kimler olduğu belirtildi. Resertifiye olmamışların da bu yıl sonuna kadar sertifikasyon süreleri devam ettiği için genel kurula alınabileceği karara bağlandı. H. Bilgiç tarafından yeni kurul ve komisyonlara da seçilebileceği ancak yeni komisyonda görev alacakların yıl sonuna kadar 1 Ocağa kadar başvurmaları gerektiği yoksa üyeliklerinin düşeceğinin bildirilerek bir duyuru gitmesinin gerektiği belirtildi. Süre 30 eylülde sona ermiş olduğundan bu konuda gelecek kurulun ek karar alıp dosya kabul edebileceği düşünüldü. Resertifiye edilenlerle birlikte bu durumun duyurulmasına karar verildi.
  Önceki BOARD Belgesi gibi sarı resertifikasyon tarihi de belirtilerek Resertifikasyon belgesi yapılması uygun bulundu. Amblem konusunda değişikliği A. Kaya’nın düzelterek yaptırması ve sanal olarak yazılabilir formatta olmasına karar verildi. Sonrasında ilan edilen kişilere 2 ay içinde gönderilmesi gereği hatırlatıldı.
  30 eylüle kadar başvuranların (18 kişi) resertifikasyon dosyaları görüşülerek uygun bulundu.
 • Tüm TGHYK YK Üyelerine ve Komisyon Üyelerine bu dönemde teşekkür belgesi hazırlanması ve genel kurulda sunulması uygun bulundu.
 • Genel Kurul hazırlıkları
  Genel Kurul için gereken hazırlıklar (Mühürlü 9 TGHYK YK Üyesinin ve 3 Akreditasyon Komisyonu Üyesinin yazılabileceği kağıt ve zarf, iki dosya BOARD Belgeli Uzmanlar listesi, oy sandıkları) belirlendi
  TGHYK Mühürünün yaptırılması ve bunun TGHYK YK Sekreterinde bulunması uygun bulundu
  Mümkünse eski 3 YK üyesinin bulunmasının uygun olacağı H. Bilgiç tarafından bildirildi.
  Gündem aşağıdaki şekilde belirlendi;
  Açılış ve Divan Seçimi
  H. Bilgiç tarafından yapılanların aktarılması (Bunun için F. Koşar, B. Gemicioğlu, P. Çelik tarafından bir slayt seti hazırlanacak)
  Teşekkür belgelerinin verilmesi
  Yönerge değişiklikleri (BOARD Sınavı yeri veri süresi konusunda iki dernek olunca oluşan problemler; Resertifikasyonda bildiri, konuşma ve OB için belge istenmesi)


Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ikinci toplantısı 09.02.2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinde TGHYK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit,  Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, , Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, , Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi ve TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Levent Dalar ve Sınav Komisyonu Sekreteri Dr. Özlem Kar Kurt’un katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Asistan Gelişim Sınavı raporunun paylaşıldığı ve BOARD sınavında soru sürekliliğinin sağlanması açısından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda resertifikasyon ve akreditasyon süreçleri de tartışılmıştır. Uzmanlık eğitiminde kurumların ve asistanların durumuna yönelik iki ayrı anket çalışması ile uzmanlık eğitimimizin durumu ve uzmanlık eğitim kılavuzlarımızın yeniden yapılandırılması çalışmaları planlanmıştır. Tüm hocalarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 28 Kasım 2018)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 28 Kasım 2018 Çarşamba akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2018 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapıldı.

TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Eylem Akpınar, Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan, Nilgün Yılmaz Demirci, Şermin Börekçi gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2018 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

 • Pervin Korkmaz Ekren
 • Fatma Esra Günaydın
 • İlknur Kaya
 • Seda Tural Önür
 • Melahat Uzel Şener
 • Fulsen Bozkuş
 • Celal Satıcı
 • Aycan Yüksel


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2018 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav  tarihi 26 Mayıs 2018 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 27 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

TGHYK Yönergesi çerçevesinde, bu sınava Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve yönergenin Madde 6’daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Yazılı sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Daha önce teorik (yazılı) sınavdan başarılı olup, pratik (sözlü/uygulama) sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı takip eden 3 yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava tekrar girmek ve başarılı olduklarında pratik sınava yeniden girme hakkını elde ederler. 

Benzer şekilde son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanlar teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabilirler. 

Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan teorik sınav kısmına katılabilirler. Pratik sınava girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

Sınava ilginizi bekler, başarılar dileriz.

Levent Dalar 
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK YK Başkanı 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Sayın Meslektaşlarımız,

Akreditasyon Komisyonu üyelerinin tamamlanması için Eğitim Üst Kurulu tarafından yapılan seçim ile Dr. Oğuz Kılınç, Dr. Füsun Yıldız ve Dr. Göksel Altınışık Ergur asil üyeler, Dr. Bahar Kurt ve Dr. Nurhan Köksal yedek üyeler olarak seçilmiş ve böylelikle TGHYK Akreditasyon Komisyonunun tüm üyeleri tamamlanmıştır. Eğitim Üst Kurulu'na destekleri için teşekkür ediyor, Akreditasyon Komisyonu üyelerimize yeni çalışma döneminde başarılar diliyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu 

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

Asil Üyeler;
Adil Zamani 
Füsun Topçu
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit 
Oğuz Kılınç
Füsun Yıldız
Göksel Altınışık Ergur

Yedek Üyeler;   
Füsun Kalpaklıoğlu
Levent Dalar
Bahar Kurt
Nurhan Köksal


TGHYK Sınav Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı 10.02.2018 tarihinde Ankara’da Türk Toraks Derneği Genel Merkezi’nde TGHYK YK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç, YK Sekreteri Prof. Dr. İlknur Başyiğit’ in de katılımı ile gerçekleşmiştir. Sınav Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu seçim ile Dr. Levent Dalar Sınav Komisyonu Başkanı, Dr. Özlem Kar Kurt ise Sınav Komisyonu Sekreteri olarak seçilmiştir.  Meslektaşlarımıza verimli bir çalışma dönemi diliyoruz.


Türk Göğüs Hastallıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ilk Toplantısı 23.12.2017 tarihinde Ankara'da Türk Toraks Deneği Genel Merkezinde yapılmıştır. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Çeşitli Komisyonlarının görev dağılımının belirlendiği toplantıda ayrıca yeni dönemdeki öncelikli gündem konuları değerlendirilmiştir. Bazı komisyonlardaki belirlenen isimlere teklif götürülüp kabulünden sonra web sitesinde bildirilecektir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Bilun Gemicioglu
Genel Sekreter: İlknur Başyiğit
TTD Temsilcisi: A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi: Arzu Mirici
Üyeler: Can Öztürk
  Gürsel Çok
  Meral Gülhan
  Şule Akçay
Asiye Kanbay
  Şermin Börekçi
AKREDİTASYON KURULU ÜYELER
Füsun Topçu
Adil Zamani
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit

Diğer 3 Üye Eğitim Üst Kurulundan belirlenecektir.
RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  
Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit
Şermin Börekçi
YETERLİK SINAV KOMİSYONU
Levent Dalar
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Özlem Kar Kurt
Dr Nevin Taci Hoca
Sezai Taşbakan
Nilgün Yılmaz Demirci
Şermin Börekçi
TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ
A. Fuat Kalyoncu
Arzu Mirici
AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ
Bilun Gemicioğlu
Metin Akgün
TGHYK WEB ve İLETİŞİM TEMSİLCİLERİ
Şule Akçay
Asiye Kanbay

Ayrıca dışarıdan 2 genç üyeye destek için teklif götürülecektirUlaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale