Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik 2013-2015 Dönemi Yürütme Kurulu Toplantısı

TOPLANTI NO: 8
TARİH: 08/10/2015
YER: TTD GENEL MERKEZİ – ANKARA

KATILANLAR: 
Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Filiz Koşar, Dr. Bilun Gemicioğlu, Dr. Pınar Çelik, Dr. Akın Kaya, Dr. Arzu Mirici, Dr. Aydın Yılmaz, Dr. Armağan Hazar Dr. Zeynep Ayfer Aytemur, Dr. Arzu Yorgancıoğlu,
Mazeretleri nedeni ile katılamayanlar: Dr. Mecit Süerdem
Toplantı Tutanağı ve Kararlar :
Prof. Dr. H. Bilgiç’in hoş geldiniz konuşması ile toplantı başladı. Bu dönemde yapılan BOARD ve asistan gelişim sınavları, akreditasyonlar ve resertifikasyonlar konusunda yürütme kurulunun yaptıklarını belirterek kurul ve komisyonlara teşekkür etti. Objektif olarak tüm bunları yerine getirmiş olduğumuz şeklinde değerlendirdi. Daha önce de yeterlik kurulunda yer almış ve ilerlemesinde katkıda bulunmuş Hocalarımıza da teşekkür etti. Yürütme Kurulu Üyeleri de biribirlerine teşekkür ettiler

 • 2015 Asistan Gelişim Sınavı konusunda Asistan Gelişim Sınavının H. Bilgiç tarafından amacı hatırlatıldı. Lookus’ın ek istenenler konusunda teklifi değerlendirilip tartışıldı. Lookus firmasının teklifine yanlış yaparlarsa veya aksama olursa indirimin eklenmesi istendi. Toplam rakam 3000 TL şeklinde pazarlık yapılması sonrasında da gelecek yıl 750 TL ile bu sınavların devam etmesi uygun bulundu. Teklif lookusa götürülecek.
  Sınav komisyonu soru hazırlık tarihi konusunda da 17 ekim olması ve bu komisyonca soruların hazırlanması uygun bulundu. Süre çok kısa olduğu için yeni Sınav Komisyonuna yük getirilmemesi istendi. Yer konusunda grubun karar vermesi uygun bulundu.10 aralık 2015 Perşembe saat 15.00 de sınavın yapılmasına karar verildi
 • Resertifikasyon dosyalarının karara bağlanması: Resertifikasyon konusunda yapılanlar H. Bilgiç tarafından özetlendi. Resertifikasyon için başvuranların kimler olduğu belirtildi. Resertifiye olmamışların da bu yıl sonuna kadar sertifikasyon süreleri devam ettiği için genel kurula alınabileceği karara bağlandı. H. Bilgiç tarafından yeni kurul ve komisyonlara da seçilebileceği ancak yeni komisyonda görev alacakların yıl sonuna kadar 1 Ocağa kadar başvurmaları gerektiği yoksa üyeliklerinin düşeceğinin bildirilerek bir duyuru gitmesinin gerektiği belirtildi. Süre 30 eylülde sona ermiş olduğundan bu konuda gelecek kurulun ek karar alıp dosya kabul edebileceği düşünüldü. Resertifiye edilenlerle birlikte bu durumun duyurulmasına karar verildi.
  Önceki BOARD Belgesi gibi sarı resertifikasyon tarihi de belirtilerek Resertifikasyon belgesi yapılması uygun bulundu. Amblem konusunda değişikliği A. Kaya’nın düzelterek yaptırması ve sanal olarak yazılabilir formatta olmasına karar verildi. Sonrasında ilan edilen kişilere 2 ay içinde gönderilmesi gereği hatırlatıldı.
  30 eylüle kadar başvuranların (18 kişi) resertifikasyon dosyaları görüşülerek uygun bulundu.
 • Tüm TGHYK YK Üyelerine ve Komisyon Üyelerine bu dönemde teşekkür belgesi hazırlanması ve genel kurulda sunulması uygun bulundu.
 • Genel Kurul hazırlıkları
  Genel Kurul için gereken hazırlıklar (Mühürlü 9 TGHYK YK Üyesinin ve 3 Akreditasyon Komisyonu Üyesinin yazılabileceği kağıt ve zarf, iki dosya BOARD Belgeli Uzmanlar listesi, oy sandıkları) belirlendi
  TGHYK Mühürünün yaptırılması ve bunun TGHYK YK Sekreterinde bulunması uygun bulundu
  Mümkünse eski 3 YK üyesinin bulunmasının uygun olacağı H. Bilgiç tarafından bildirildi.
  Gündem aşağıdaki şekilde belirlendi;
  Açılış ve Divan Seçimi
  H. Bilgiç tarafından yapılanların aktarılması (Bunun için F. Koşar, B. Gemicioğlu, P. Çelik tarafından bir slayt seti hazırlanacak)
  Teşekkür belgelerinin verilmesi
  Yönerge değişiklikleri (BOARD Sınavı yeri veri süresi konusunda iki dernek olunca oluşan problemler; Resertifikasyonda bildiri, konuşma ve OB için belge istenmesi)


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale