Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik 2017-2020 Dönemi Yürütme Kurulu Toplantısı

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik 2017-2020 Dönemi Yürütme Kurulu Toplantısı

TOPLANTI NO: 2
TARİH: 09.02.2019
YER: TÜSAD GENEL MERKEZİ – İSTANBUL

KATILANLAR:
Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit , Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, , Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, , Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi, Dr. Levent Dalar, Dr. Özlem Kar Kurt

Toplantı Tutanağı ve Kararlar :

 1. Dr. İlknur Başyiğit’in gündemi özetlemesi, Dr. Hayati Bilgiç’in ve Dr. Bilun Gemicioğlu’nun hoş geldiniz ve iyi dilekler mesajları ile toplantıya başlandı.
 2. Dr. Özlem Kar Kurt tarafından Asistan Gelişim sınavı ile ilgili rapor sunuldu.
 3. Sınava 44 merkezden 219 asistanın katıldığı paylaşıldı. Bu sayının şu anda göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi alan asistanların yarısı olduğu, katılımın artırılabilmesi için asistanların motivasyonunu artıracak yöntemler belirlenmesinin olumlu olacağı tartışıldı.
 4. En yüksek notu alan asistanın ya da kurumun açıklanmasının motivasyonu artırıp artırmayacağı konuşuldu. Bu değerlendirmenin öz-değerlendirme amacı ile oluşturulan asistan gelişim sınavının temel amacı ile çeliştiği iletildi.
 5. Sınav soruları arasında bazı alanlarda yüksek doğru cevaplanma, bazı alanlarda ise düşük doğru cevaplanma oranları olduğu bildirildi. Sorunun hazırlanma tekniği veya zorluk derecesi ile de ilişkili olabileceği paylaşıldı. Dr. Hayati Bilgiç tarafından dernek toplantı ve kongrelerinde doğru cevaplanma oranlarının düşük bulunduğu konulara yer verilmesinin bu konularda asistan eğitimine olumlu katkıda bulunabileceği görüşü dile getirildi. TGHYK adına uzmanlık derneklerimize bu öneriyi dile getiren bir yazı iletilmesine karar verildi.
 6. TGHYK tarafından kongrelerde sınav soruları ile asistanlara yönelik eğitim toplantıları yapılmasının yararlı olacağı görüşüldü.
 7. Asistan gelişim sınav raporunun TGHYK web sitesine konulmasına ve anabilim dalı başkanı ve eğitim sorumlularına iletilmesine karar verildi. Dr. Bilun Gemicioğlu tarafından bu raporun uluslar arası dergilerden birinde bilimsel yayın olarak paylaşılması görüşü dile getirildi ve kabul edildi.
 8. Asistan katılım sayıları verilirken her yıl için eğitim almakta alan asistanların toplam sayısının bildirilmesi ve katılım sayısının oransal olarak yazılmasına karar verildi.
 9. Raporda yıllara göre farklı konulardaki başarı oranlarının verilmesinin soru sayısı ve soru ağırlığının homojen olmaması nedeniyle genele yansıtılabilecek bir veri oluşturamayacağı, esasen bireysel olarak asistan ve kurum açısından geri bildirim olarak kullanılmasının verimli olacağı görüşüldü.
 10. Asistan gelişim sınavı cevaplarının açıklanması tartışıldı. Soruların tartışılmasına neden olacağı ve sınavın amacına ilişkin önemli bir katkı sağlamayacağı nedeniyle kabul edilmedi.
 11. Dr. Hayati Bilgiç tarafından sınavın uygulanmadan önce Sınav Yeterlilik Sınırının belirlenmesi ve sınav sonunda da madde güçlük indeksi, madde ayırt edicilik indeksinin değerlendirilmesinin sınav kalitesini artırmak açısından yararlı olabileceği önerisi dile getirildi ve bu öneri kabul edildi.
 12. Dr. Levent Dalar tarafından BOARD sınavları ile ilgili bilgi verildi. Sınavın kongreler dışında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılmasının katılım sayısını azaltmadığı paylaşıldı.
 13. BOARD sınavı açısından soru bankasının gerekliliği vurgulandı. Soru bankası ile birlikte soruların en az %30’unun açıklanması gerektiği iletildi.
 14. Sınav komisyonuna bilgisayar ve yazıcı ihtiyacı dile getirildi. TGHYK tarafından derneklere bu ihtiyacın iletilmesine karar verildi.
 15. TGHYK sınav komisyonu ve uzmanlık derneği çalışma gruplarından BOARD sertifikası bulunan temsilcilerin katılımı ile bir soru hazırlama kampı yapılmasının sınav soru bankası oluşturulması açısından olumlu olacağı dile getirildi. Bu kampın soru hazırlamaya katkısının sınırlı olacağı, soru vermek konusunda motive kişiler üzerinden sürecin devam etmesinin daha uygun olduğuna karar verildi.
 16. Dr. Gürsel Çok tarafından eğiticilerin eğitimi toplantısı yapılamasının soru hazırlamak konusunda yararı olacağı dile getirildi. Dr. Hayati Bilgiç tarafından böyle bir toplantının planlandığı iletildi.
 17. Soru sürekliliğini sağlamak için uzmanlık derneklerinin başkanlarına çalışma gruplarından BOARD sınavında kullanılabilecek toplam 500 soru talep edilmesinin daha pratik olacağı görüşüldü. Bu amaçla TGHYK tarafından soru hazırlama standartlarının da iletildiği bir üst yazının dernek başkanlarına iletilmesine karar verildi. Bu şekilde yeteri soru elde edilememesi halinde sınav komisyonu ve TGHYK YK katılımı ile bir günlük soru hazırlama kampı yapılabileceği görüşü paylaşıldı.
 18. Bu yıl Mayıs ayında yapılacak BOARD sınavı için hem dernek başkanlarından soru talep edilmesine hem de önceki yıllarda olduğu gibi BOARD belgeli uzmanlardan soru talep yazısının iletilmesinin uygun olduğuna karar verildi.
 19. Dr. Bilun Gemicioğlu tarafından soru hazırlama teknikleri ile ilişkili eğitici eğitimi sunumunun TGHYK web sitesi üzerinden webinar olarak sunulması ve siteye yerleştirilmesi önerisi dile getirildi ve webinarın gerçekleştirilmesi için teklif alınmasına karar verildi.
 20. Dr. Hayati Bilgiç tarafından Asistan Eğitim Değerlendirme Anketi sunuldu. Anketi yeni başlayan asistanların cevaplandıramayabileceği görüşü dile getirildi. Ankette asistanlık yılı yer aldığı için değerlendirmenin buna göre yapılabileceği paylaşıldı.
 21. Anketin nasıl uygulanacağı tartışıldı. Öncelikle anket için etik onay alınmasına karar verildi.
 22. Uygulamanın bir anket şirketi tarafından (LookUs aracılığı ile SurveyMonkey üzerinden) asistanların mail adreslerine iletilerek uygulanabileceği paylaşıldı, bu açıdan LookUs ile iletişime geçilmesine karar verildi.
 23. Dr. Asiye Kanbay tarafından kongrelerde dernek stantlarında anketin bulundurulması ve kongreye katılan asistanlar tarafından doldurulması görüşü dile getirildi. Etik kurula her iki yöntemin de iletilmesinin güçlük oluşturacağı bu nedenle öncelikle on-line yönteme başvurulmasına yeterli sonuç alınamazsa bu yönteme başvurulabileceğine karar verildi.
 24. Dr. Hayati Bilgiç tarafından Eğitim Kurumları Bilgi Formu Anketi paylaşıldı. Anket YK üyeleri tarafından değerlendirildi. Anketin etik onayının alınmasını takiben anabilim dalı başkanlarına ve eğitim sorumlularına on-line olarak iletilmesine karar verildi.
 25. Dr. İlknur Başyiğit tarafından resertifikasyon çalışmaları konusunda bilgi verildi. Resertifiye edilen uzmanlar ve resertifikasyon belgelerinin ulaştırılması konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. Başvuru dosyasının resertifikasyon komisyonu tarafından değerlendirilebilecek şekilde puanlamasının başvuran meslektaşımız tarafından yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.
 26. Resertifikasyon davetine resertifiye olmayan meslektaşlarımızın TGHYK genel kurulunda oy kullanamayacağı bilgisinin de eklenerek davetin tekrarlanmasına karar verildi.
 27.  Dr. İlknur Başyiğit tarafından akreditasyon çalışmaları konusunda bilgi verildi. 
 28. Dr. Hayati Bilgiç tarafından TUKMOS 4. Dönem üye belirleme başvurularının başladığı, TGHYK YK üyelerinin başvurmasının önemli olduğu vurgulandı.
 29. Dr. Bilun Gemicioğlu tarafından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi reakreditasyon dosyası sunuldu. Başvuru dosyası TGHYK YK tarafından uygun bulundu, Akreditasyon Komisyonu Sekreterliğine iletilmesine karar verildi.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale