Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik 2017-2020 Dönemi Yürütme Kurulu Toplantısı

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik 2017-2020 Dönemi Yürütme Kurulu Toplantısı
TOPLANTI NO: 4
TARİH: 19.10.2021- Online


KATILANLAR:
Dr. Hayati Bilgiç, Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit, Dr. Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, Dr. Gürsel Çok, Dr. Meral Gülhan, Dr. Şule Akçay, Dr. Can Öztürk, Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi

Gündem:            TÜSAD MYK tarafından iletilen TGHYK Genel Kurul ve Seçimlerinin Online Yapılması Talebi


Toplantı Tutanağı ve Kararlar:

 1. Dr. İlknur Başyiğit, TTD 24. Yıllık Kongresinde yapılması planlanan TGHYK Genel Kurulu ve Seçimlerinin online yapılması yönünde TÜSAD MYK talebini ve TTB-UDEK görüşünü içeren bir mailin TGHYK Başkanlığına iletildiğini, Toraks Derneği’ne TGHYK tarafından görüş sorulduğunu, TTD’nin Genel Kurul ve seçimlerin yüz yüze yapılmasını tercih ettiğini ve konunun tartışılması için YK gündemine taşındığını ifade etti.
 2. TTB-UDEK tarafından iletilen Genel Kurul Seçimlerinin uygun çevrim içi yöntemler ve iki uzmanlık derneği uzlaşısı ile online yapılabileceğini belirten görüş raporu okundu.
 3. Dr. Hayati Bilgiç sürece ilişkin önceki yazışmaları özetleyerek 2020 yılında yapılan yazışmalarda hukukçu görüşlerinin ve UDEK görüşünün online seçim yapılamayacağı şeklinde olduğunu hatırlattı.
 4. Dr. Arzu Mirici değişen koşullar ile kararların da değişebileceğini, temsil oranlarının artırılması için hem yüz yüze hem online oy kullanılabilmesinin sağlanması gerektiğini aksi halde seçimlerin yaygın temsiliyet sağlamadan sonuçlanacağını ve itiraza konu olabileceğini ifade etti.
 5. Dr. Hayati Bilgiç herkesin tek tek görüşünü ifade etmesi ve sonuçta bir uzlaşı ortamı sağlanabilmesini arzu ettiğini ifade ederek, TTD temsilcisi Dr Ali Fuat Kalyoncu’ya söz verdi.
 6. Dr. A. Fuat Kalyoncu tüm derneklerin GENEL KURUL seçimlerini HUKUKİ VE ZORUNLU OLARAK yüz yüze yaptığını, bunu yapabilmek için İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ONAY beklediklerini ifade ederek derneklere ilişkin hukuki alt yapıda 2020 den bu yana bir değişiklik olmadığını, önceden İKİ DERNEĞİN ARALARINDA YAPTIKLARI ANLAŞMA GEREĞİ iki dernek kongrelerinde değişmeli olarak genel kurul ve seçimlerin yapılmasına yönerge değişene dek devam edilmesini uygun ve hukuki bulduğunu, online seçimlerin itiraza açık olduğunu ve şu andaki teknik altyapı ile güvenilirbulmadığını ifade etti.
 7. Dr. Şule Akçay salgının devam ettiğini, TÜSAD Kongresinin tamamen online yapılacağını, TTD kongresinin isteyenlerin online olarak takip edebileceği hibrid bir kongre olarak planladığını, bu nedenle TGHYK Genel Kurul ve Seçimlerinin de online ayağının olması gerektiğini düşündüğünü, oy kullanma hakkı olanların bu şekilde temsil edilmesinin uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.
 8. Dr. Meral Gülhan pandemi koşullarında online tüm aktiviteler açısından tecrübenin çok arttığını, online güvenilir alt yapının sağlanabileceğini bu nedenle online yapılmasını uygun bulduğunu ifade etti.
 9. Dr. Gürsel Çok yüz yüze yapılmasını uygun bulduğunu, dernek genel kurullarının yüz yüze yapıldığını, TGHYK Genel Kurulunun da eskiden olduğu gibi yüz yüze olması gerektiğini, online yöntemlerin güvenilir olmayabileceğini belirtti.
 10. Dr. Can Öztürk, TTD 24. Yıllık Kongresine TGHYK Genel Kurul üyelerinden çok az kişinin katılacağını bunun da temsiliyeti azaltacağını ifade etti.
 11. Dr. Arzu Mirici, TTD 24. Yıllık Kongresinin hibrid bir kongre olması nedeniyle de Genel Kurul ve Seçimlerin de online yapılabiliyor olması gerektiğini ifade etti.
 12. Dr. Bilun Gemicioğlu, TGHYK yönergesinde seçimlerin online yapılabileceğine dair değişiklik yapılmadan online seçim yapılamayacağını, bu nedenle önce yüz yüze genel kurul yapılması gerektiğini, kasım 2021 eğer yüz yüze kabul edilmiyorsa, Mayıs 2022 TTD Kongresinin fiziksel kongre olarak planlandığını, Genel Kurulun burada yapılabileceğini, bu Genel Kurulda hem TGHYK Yürütme Kurulu seçiminin vehem de uygun bulunursa burada yönerge değişikliği oylamasının yapıldıktan sonra kabul edilirse uygun alt yapı sağlanarak bundan sonra online seçim yapılabileceğini ifade etti.
 13. Dr. Asiye Kanbay, Göğüs Hastalıkları disiplini olarak öncü olabileceğimizi, bu alt yapıyı sağlayarak online seçim yapılması gerektiğini, salgın devam ediyorken hibrid yapılan bir kongrede TGHYK Genel Kurul Toplantısı ve Seçimlerinin de online basamağı olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.
 14. Dr. A. Fuat Kalyoncu, kongre sunumlarının hibrid olması ile seçimde oy kullanılmasının farklı konular olduğunu, TGHYK hukuki çerçevesinin dernekler hukuki çerçevesi ile aynı olduğunu bu nedenle yönerge değişmeden online seçim yapılabilmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü ifade etti. Online seçime itiraz edilirrse, yapılanlar boşa gider dedi. Dr. Can Öztürk’ün TGHYK nın hukuki bir altyapısı yok değerlendirmesine karşı, görüş aldığı bir hukukçunun yeterlilik kurularının, dernekler için geçerli kanun ve yönetmeliklere göre yönetilmeleri gerektiğini söylediğini bildirdi. Ayrıca pandemi döneminde kongrelere ve TGHYK genel kuruluna çok yoğun bir katılım olmayacağı savına karşılık, en son pandemiden hemen önce yüz yüze yapılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları salonundaki seçime en çok 50 kişi civarında bir katılım olduğunu, daha önce kongrelerde yapılan seçimlerde de benzer katılım olduğunu ifade etti.
 15. Dr. Şermin Börekçi, önceden alınan kararlar çerçevesinde kongrede tüm planlamaların yapıldığını, ASYOD temsilcisinin davet edildiğini, burada genel kurulun yapılmasını, yeni kurulların online alt yapı için çalışıp bundan sonrasını planlayabileceğini ifade etti.
 16. Dr. İlknur Başyiğit, TTD 24. Yıllık Kongresinde Genel Kurul planlamasının yüz yüze olarak yapıldığını, itiraza mahal bırakmayacak şekilde online bir seçim alt yapısının bu kadar kısa sürede hazırlanamayacağını, bir uzlaşı oluşturmanın önemli olduğunu, bu nedenle ya Kasım 2021 ya da Mayıs 2022 de yüz yüze seçimin yapılmasının iyi olacağını düşündüğünü belirtti.
 17. Dr. Hayati Bilgiç,online alt yapının güvenilir hale getirilmesinin zaman alabileceğini, TGHYK açısından toplantıyı olumlu bir uzlaşı ile sonlandırmak istediğini, bu nedenle tüm üyelerin görüşlerini duymak istediğini ifade etti.
 18. Dr. Arzu Mirici, hibrid kongre yerine Mayıs 2022 de yüz yüze kongreye Genel Kurul ve seçimlerin ertelenmesini uygun bulduğunu ifade etti.
 19. Dr Hayati Bilgiç, TTD 24. Yıllık Kongresindeki Genel Kurulda TÜSAD açısından kendilerinin temsiliyetinin yetersiz olacağı endişesinin var olduğunu bu nedenle Mayıs 2022 TTD Kongresinde yüz yüze Genel Kurul ve seçim yapılması talebini tartışmaya açtı.
 20. Dr. Can Öztürk, Kasım 2021 TTD Kongresinde Olağanüstü Genel Kurul gündemi ile sadece ASYOD’un TGHYK temsiliyetine karar vermenin uygun olacağını, seçimlerin ASYOD katılımı ile Mayıs 2022 TTD Kongresinde yapılabileceğini ifade etti.
 21. Dr. Hayati Bilgiç bu öneriyi ve Genel Kurul ve Seçimleri Mayıs 2022 TTD Kongresine erteleme görüşünü oylamaya sundu ve oy birliği ile TGHYK Genel Kurul ve Seçimlerinin Mayıs 2022 TTD Kongresine ertelenmesine karar verildi.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale